Çelik İhracatçıları Birliği 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu

Çelik İhracatçıları Birliği'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen tarihlerde aşağıdaki gündem uyarınca yapılacak olup teşrifinizi önemle rica ederiz.     

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 yılı Genel Kurulu Hazirun listesi için tıklayınız...

                                                                                                    


AYRINTILI BİLGİ : www.immib.org.tr

 

TEL: 0212 454 01 76 - 0212 454 09 31

 

 G Ü N D E M

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

 2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

 3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

 4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

 5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,

 7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

 8. Dilekler.

EKLER

 

1- Bilgi notu

2- Temsilci görevlendirme yazısı

 

EK 1 - OLAĞAN GENEL KURUL'A İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE


ÖNEMLİ BİLGİ NOTU

 

 1. Çelik İhracatçıları Birliği'ne 31.12.2016 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 3 gün öncesi (21.04.2017 Cuma) mesai saati sonuna kadar (17.30) ödeyenler genel kurula katılabilirler.

   

 2. Son iki takvim yılında (2015 ve 2016) Çelik İhracatçıları Birliğinin iştigal sahasına giren maddelerden ve adı geçen Birliğin üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler genel kurula katılabileceklerdir.

   

 3. Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarının Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ile tevsik edilmesi halinde genel kurula iştirak edilebilecektir.

   

 4. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten katılım mümkün bulunmamaktadır. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait "TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, ilk toplantı tarihinden en geç 3 işgünü öncesi (Son başvuru tarihi 21.04.2017 Cuma) mesai saati sonuna kadar (17.30) İMMİB Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.

   

   

  NOT: Yıllık aidat borcu Birlik veznesine Birlik üye sicil numaranız ile veya Garanti Bankası Güneşli Şubesi IBAN NO: TR34 0006 2000 2950 0006 2958 74 numaralı hesaba firma vergi numaranız belirtilmek sureti ile yatırılabilir.

   

  Aidat borcu ve sicil numarası sorgusu www.immib.org.tr adresinde "Üyelik” başlığında yer alan "Üyelik Borç Sorgulama” ekranından yapılabilir.

  Link: http://www.immib.org.tr/tr/online-islemler-uyelik-bilgi-ve-borc-sorgulama.html

   


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
CIB 2016 Yili Olagan Genel Kurulu.pdf 139,63 KB İndir