EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İNOVALİG 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının bu yıl Türkiye'de 4. Kez gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, İnovaLİG 2016'da ulaşılan 761 başvuru sayısı ile Türkiye'nin, IMP3rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başardığı, 2016 yılının kazananlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Türkiye İnovasyon Haftası'nda ödüllerini aldığı ifade edilmektedir. 

Yazıda devamla, İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarıştığı hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulduğu belirtilmekte olup, İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporunun ücretsiz olarak sunulduğu, bu anlamda İnovaLİG sayesinde firmaların orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip edebilmelerine ve gözlemlemelerine imkân sağlandığı ifade edilerek özellikle ihracatçı firmaların 2023 hedeflerine ulaşma noktasında hangi konumda olduklarına ayna tuttuğu ve 2023'e giden vizyonunun belirlendiği iletilmektedir.

Bu kapsamda firmaların hem inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edinilen tecrübeye ortak olmaları için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2017'ye ücretsiz olarak katılabilecekleri ifade edilmektedir.