EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SteelOrbis E-Ticaret Sitesine Ücretsiz Üyelik Desteği

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş hakkında Tebliğ kapsamında Çelik İhracatçıları Birliği olarak SteelOrbis e-ticaret sitesi ile gerçekleştirilecek proje dahilinde, ÇİB üyesi firmaların SteelOrbis abonelikleri %80 T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğine ek, %20 ÇİB desteği ile birlikte %100 finanse edilecektir.

Projeden istifade edebilmek için;

• ÇİB üyesi olmak veya üyesi olabilecek bir şehirde kayıtlı işyeri bulunmak,

• 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirket statülerinden birini sahip olmak,

• Turquality ve Marka Desteğinden faydalanmamış olmak,

• Hizmet sektöründe faaliyet göstermemek gerekmektedir.

Mevcut SteelOrbis abonelerinin de yararlanabileceği projeye dahil olmak için, başvurunuz yeterli olacaktır. Proje kapsamındaki firmalar Bakanlık tarafından uygunluk açısından incelenecek ve Bakanlık onayını müteakiben üyeliğiniz başlatılacaktır.Projeye dahil olmak isteyen üye firmalar aşağıda irtibat bilgileri yer alan SteelOrbis ile iletişime geçmeleri gerektiğini bilgilerine sunarız.

Ayrıntılı bilgi için; 0216 468 10 50 & sosales@steelorbis.com  & www.steelorbis.com