EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİB AVUKATLIK HİZMETİ ALACAK

Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli “Bağlantı Parçaları” (7307.93.11, 7307.93.19, 7307.99.80 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatında 29 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir anti-damping önlemi uygulanmaktadır.

Önlemin devam ettirilmesinin gerekli olup olmadığının tespiti amacıyla AB Komisyonu tarafından Rusya, Kore, Malezya'nın yanı sıra ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatına karşı bir gözden geçirme soruşturması (expiry review) başlatılmış olup ülkemiz savunmasını üstlenmek üzere daha önce benzer davalarda Türk tarafı adına savunma hazırlamış, tecrübeli ve tercihen Avrupa Birliği'nde birlikte çalıştığı avukatlar bulunan firmaların tekliflerini 02 Şubat 2018 saat 15.00'a kadar Birliğimize iletmesi gerekmektedir.

Not: Verilecek avukatlık hizmet ücreti aşağıda belirtildiği şekilde ödenecek olup %60'lık kısım davanın önlemsiz kapanması durumunda başarı ödülü olarak ödenecektir.

1. Taksit:         İlk yazılı görüşlerin sunulmasının ardından (%10)

2. Taksit:         Komisyona ikinci yazılı görüşlerin sunulmasının ardından (%10)

3. Taksit:         Dinleme toplantısı aşamasının ardından (%10)

4. Taksit:         Komisyonun nihai sonuçları açıklamasının ardından (%10)

Davanın bu aşamalardan herhangi birinden önce sonuçlanması durumunda devam eden aşamaların ödemesi yapılmayacaktır.

 

İlgili kişi:

Ebru DURSUN (Tel: 0212 454 0885 e-posta: ebru.dursun@immib.org.tr