EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İHRACATTA AHŞAP PALET KULLANIMI SEMİNERİ

Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002 de yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesi Düzenleyici Normlar çerçevesinde; Ahşap Ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların Ülkemizden yurt dışına ve yurt dışından ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek” amacıyla gerekli usul ve esaslarını belirlendiği “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve işaretlenmesine Dair Yönetmelik” 27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yönetmelik hükümleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca bütün ülkeler; ithal ahşap ambalaj materyali için, bitki sağlığı tedbirleri için uluslararası standartta (ISPM-15) belirtildiği gibi onaylanmış önlemleri yürürlüğe koymuş ve karantina kontrol birimleri tarafından, ahşap ambalaj malzemelerinin kontrolü sınır noktalarında çok sıkı bir şekilde yapılmaktadırlar.

Bu kapsamda, üye firmalarımızın ihracat işlemlerinde kullanacakları ahşap ambalaj malzemelerinin gerekli standartlara uygun olması yönünde bilgilendirilmesini teminen, 5 Ekim 2017 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda, İMMİB tarafından ücretsiz bir seminer gerçekleştirilecek olup, İstanbul Zirai Karantina Müdürlü Yetkililerince verilecek söz konusu seminere katılmak isteyen firmaların http://tinyurl.com/y8z9qlys linkinden başvuru yapabileceklerini bilgilerine sunarız.