EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Kolombiya, Panama, Dominik Cumhuriyeti Ticaret Heyeti

Çelik İhracatçıları Birliği olarak üyelerimizin yeni pazarlara açılması veya mevcut pazar paylarının artırılması amacıyla faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar neticesinde sektörümüz için önemli pazarlar arasında yer alan Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti ve Panama ülkelerine 1 – 8 Ekim, 2017 tarihleri arasında ticaret heyeti organize edilmesi planlanmaktadır.

URGE projesinde yer alan firmaların %75 teşvikli ve projede yer almayan firmalarımızın da Ekonomi Bakanlığının diğer bir teşvik mekanizması olan sektörel ticaret heyeti desteğinden %50 teşvikle katılım gösterebileceği ticaret heyetinde ihracatçılarımızın yeni alıcılarla ikili iş görüşmeleri yapmaları ve hali hazırdaki müşterilerini ziyaret etmeleri, sektörle ilgili resmi kurum/ kuruluşların ziyaretlerinin yanı sıra serbest bölge ve kanal ziyaretlerinin de organize edilmesi planlanmaktadır.

İlgili sektörel ticaret heyetine sınırlı sayıda başvuru alınacak olup, başvuru yapmak isteyen firmalarımız en geç 16 Ağustos, 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ekte yer alan başvuru formunu ve taahhütnameyi firma imza kaşeli olarak samet.damar@immib.org.tr adresine iletmeleri ve ıslak imzalı orijinal taahhütnameleri de kargo ile aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.

Heyet katılım ücretleri;

Urge Projesi kapsamına yer alan firmalar için,

1 kişi katılım fiyatı 2650 USD, 2 kişi katılım bedeli 4200 USD

Sektörel ticaret heyeti kapsamında yer alan (URGE projesinde yer almayan) firmalar için,

1 kişi katılım 4000 USD, 2 işi katılım 6800 USD.

Adres: Çelik İhracatçıları Birliği, Çoban Çeşme Mevkii, Sanayi Caddesi,
             Dış Ticaret Kompleksi A Blok KAT 3

Ekler:  Taslak Heyet Programı
            Başvuru Formu
            Taahhütname

Başarılı bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için başvuru formlarının eksiksiz doldurulması ve ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.