EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

TİCARİ İSTİHBARAT VE PAZAR ARAŞTIRMASI EĞİTİMİ

Çelik İhracatçıları Birliği, üyelerinin dış ticaret konusunda donanımlarının artırılması amacıyla eğitimler düzenlenmeye devam etmektedir.

Rekabet ortamındaki dünyada stratejik üstünlük yaratmanın en önemli yollarından biri hedef müşterilerin ve rakiplerin doğru olarak tespit edilmesidir. Bu doğrultuda izlenecek istihbarat süreci, alınacak bilgilerin yorumlanması, hedef tespitleri, ilgili kod sistemleri ve uygulamaları ele alınarak firma bilgilerine erişim için kullanılacak veri tabanları indekslerinin uygulamalarla aktarılması amacıyla 22 - 23 Temmuz 2019 tarihlerinde Dış Ticaret Komplesi'nde “Ticari İstihbarat ve Pazar Araştırması” eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.