EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ABD Anti-damping ve Telafi Edici Vergi Avukatlık Hizmeti Alım Duyurusu

ABD'li yerli üreticiler Türkiye dahil toplamda on ülkeden yapılan filmaşin ithalatı aleyhine bir anti-damping; Türkiye ve İtalya aleyhine bir telafi edici vergi soruşturması başlatılması için 28 Mart 2017 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunmuştur.

 

İlgili şikâyetin kabul edilmesi ve soruşturmanın başlatılması durumunda ülkemiz savunmasını üstlenmek üzere daha önce benzer davalarda Türk tarafı adına savunma hazırlamış, tecrübeli ve tercihen Amerika Birleşik Devletleri'nde birlikte çalıştığı avukatlar bulunan firmaların tekliflerini 07 Nisan 2017 saat 15.00'a kadar Birliğimize iletmesi gerekmektedir.

 

Not: Verilecek avukatlık hizmet ücreti aşağıda belirtildiği şekilde ödenecek olup %60'lık kısım davanın önlemsiz kapanması durumunda başarı ödülü olarak ödenecektir.

 

1. Taksit:         Ön soruşturma sonuçlarının ardından (%10) (Türkiye'nin soruşturma dışı bırakılması durumunda sadece 1. Taksit ödenecektir.)

2. Taksit:         Bakanlığa ikinci yazılı görüşlerin sunulmasının ardından (%10)

3. Taksit:         Dinleme toplantısı aşamasının ardından (%10)

4. Taksit:         Bakanlığın nihai sonuçları açıklamasının ardından (%10)

 

Davanın bu aşamalardan herhangi birinden önce sonuçlanması durumunda devam eden aşamaların ödemesi yapılmayacaktır.

 

İlgili kişiler:  

Ebru DURSUN (Tel: 0212 454 0885 e-posta: ebru.dursun@immib.org.tr) 

Devletşah YAYAN (Tel: 0212 454 0911 e-posta: devletsah.yayan@immib.org.tr)

Faks: 0212 454 0108