EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ABD İHALELERİ HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya Eyaletinin önemli şehirlerinden biri olan Los Angeles Şehri Belediyesi (City of Los Angeles), Limanı, Havaalanı ve Su ve Elektrik Departmanı (Los Angeles Department of Water and Power- LADWP) idareleri ihale usulü ile mal temin ederken sadece ülke içindeki değil ülke dışından katılan firmaların da tekliflerini değerlendirebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu kurum ve kuruluşların ihale ilan ve başvuru prosedürlerine ilişkin bilgilere Los Angeles Belediyesi'nin "Los Angeles Business Assistance Virtual Network -LADWP” isim ve http://www.labavn.org adresli sitesinden ulaşılabildiği bildirilmektedir. Söz konusu sitede hem mal hem de hizmet alımı ilanları yer aldığı yerli ve yabancı firmalar siteye üye olabildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan Los Angeles Belediyesi İş Yapma Rehberi ile LADWP/Supplyline elektronik bülteninin bir örneği ekte yer almaktadır.

Ek: Contract Opportunities Handbook, Supply Line October 2015