EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı” Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek Başbakanlıkça 12/06/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmiş, ancak anılan Kanun Tasarısı ilgili yasama döneminde görüşülememiş olup, 64. Hükümet Programı'nda Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu'nun çıkarılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Bakanlıktan alınan yazıda, 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, uluslararası standartları esas alan ve modem vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması için, kapsamlı ve bütüncül bir anlayışla gözden geçirme ve yeniden yazım çalışmalarına devam edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Yeni Gelir Vergisi Kanunu, Yeni Vergi Usul Kanunu çalışmaları ile yürürlükte bulunan vergi kanunları hakkındaki;

· Mevcut bir hükmün/müessesenin/düzenlemenin değiştirilmesi,

· Mevcut olmayan bir hükmün/müessesenin/düzenlemenin hayata geçirilmesi,

talep ediliyor ise buna ilişkin detaylı, gerekçeli spesifik öneri ve taleplerin 11 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte yer alan form ile onurgungor@tim.org.tr adresine MS Word formatında iletilmesi hususunda gereği önemle rica olunur.

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı: http://www.gep.gov.tr/tmp/GVK%20Tasar%C4%B1/GVK-TASARI.pdf