EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Hizmet Ticareti Anlaşması Ve Pazara Giriş Müzakereleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, aralarında ülkemizin de yer aldığı ve uluslararası hizmet ticaretinin yaklaşık % 70'ini gerçekleştiren Dünya Ticaret Örgütü'nün (DSÖ) 23 üye ülkesi tarafından hizmet ticareti alanında serbesti sağlanması amacıyla, 2012 yılından bu yana Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) adı altında çoklu müzakereler yürütüldüğü belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, tüm hizmet sektörlerini ve hizmet sunum biçimlerini kapsayan müzakerelerde, mümkün olduğu ölçüde mevcut pazara giriş koşullarının garanti altına alınması ve yeni pazara giriş olanaklarının yaratılmasının amaçlandığı, ayrıca belirli alanlarda hizmet ticaretinin kolaylaştırılarak daha öngörülebilir koşullarda gerçekleştirilmesi ve sektörel bazdaki engellerin giderilmesini teminen yeni kurallar geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, muhatap ülkelere yönelik pazar açılımı taleplerimizin belirlenmesi çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz hizmet sunucularının TİSA tarafı ülkelerin pazarlarına girişte veya piyasada faaliyet gösterirken karşılaştıkları engellere ilişkin görüş ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Ekte yer alan sorulara ilişkin yanıtlarınızı en geç 4 Ocak 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (abdullahkeskin@tim.org.tr ) iletilmesi hususunda gereği önemle rica olunur.