EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MISIR-İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2015/992 sayılı karar hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu karara göre, Kararda zikredilen Mısır'a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organizator for Export and Import Control - GOEIC) bünyesinde bir kayıt sisteminin oluşturulacağı ve bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır piyasasına girmesine izin verilmeyeceği bildirilmektedir. Kayıt için gerekli belgeler Kararın 2'nci sayfasında yer almakta olup, söz konusu Kararın yayımını müteakip 2 ay içinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Müşavirliğimizce, Kararın uygulamasıyla ilgili belirsizlikler olduğu, Karara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının yayımlanmasının beklendiği ve ilgili bakanlıkla yapılan görüşmelerden Kararın uygulanmasına ilişkin bazı teknik detayların henüz hazır olmadığının öğrenildiği belirtilmektedir.

Ek: 2015/992 Sayılı Karar