EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, temel amacı sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerini desteklemek olan AB Çerçeve Programların sekizincisi olan Ufuk 2020 Programı (Horizon 2020) 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülecektir. Söz konusu Program kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra, sağlık, ulaşım, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, güvenlik gibi alanlarda sektörler ve uluslararası işbirliği temelinde araştırma ve yenilik faaliyetlerinin de desteklenmesi hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, TÜBİTAK tarafından koordine edilen Ufuk 2020 Programından sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurumlan ve bireysel araştırmacılar faydalanabilmekte olup, özellikle son dönemde bilhassa özel sektör katılım ve katkısı Ufuk 2020 Programı'nın temel şartı haline gelmeye başlamış, üniversite-sanayi konsorsiyumu bulunmayan projelerin başarı sansı düşmüştür.

Bu çerçevede, Ufuk 2020 Programı amacı, yapısı, katılım şartları, özel sektöre yönelik programlar ve fırsatlarının tanıtılacağı ve özel sektör temsilcilerine yönelik ağ oluşturma, bireysel başvuruların kalitesini artırma ve konsorsiyumlarda lider roller üstlenme hususlarında sağlanan destekler konusunda, 6 Ocak 2016 Çarşamba günü Dış Ticaret Komplelcsi'nde saat 14:00'de TÜBİTAK temsilcilerinin bilgi vereceği bir toplantı düzenlenecektir. Toplantıya katılmayı arzu eden üyelerimizin 4 Ocak 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar fundaozgulec@tim.org.tr adresine katılım teyitlerini bildirmeleri gerekmektedir.

Ek: Taslak Program