Sektörel Alım Heyetleri

Çelik İhracatçıları Birliği Türk çelik sektörünün ihracatının arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği sektörel ticaret heyetlerine paralel olarak bahse konu proje kapsamında ithalatçı ülkelerden alım heyeti organizasyonları düzenlemiştir. Bu organizasyonlar kapsamında ithalatçı ülkelerin ilgili kurumları ve işadamları ülkemize davet edilerek sektörün tanıtımı yapılmış, ithalatçı firmaların ilgilendikleri ürünlere ilişkin üretim tesislerini ziyaret ederek ürünlerimizi daha yakından tanımalarını sağlanarak üye firmalarımızda ikili iş görüşmeleri organize edilmiştir. Bu çerçevede Çelik İhracatçıları Birliği aşağıdaki alım heyeti faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

09-12 Nisan 2012 Mısır İthalatçılar Alım Heyeti

23-24 Nisan 2012 Mısır Medya Mensupları Heyeti

04-08 Haziran 2012 Mısır Müteahhitler Alım Heyeti

08-12 Ekim 2012 Pakistan Alım Heyeti

15-20 Nisan 2013 Malezya Alım Heyeti

11-15 Kasım 2013 Kenya Alım Heyeti

11-16 Şubat 2014 Kolombiya Alım Heyeti

 

MISIR ÇELİK ALIM HEYETİ (09-12 NİSAN 2012 ve 23-24 NİSAN 2012)

2012 yılı içerisinde Çelik İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılında en büyük ihraç pazarımız olan ve 2011 yılı çelik ihracatımızda 6. sırayı alan Mısır pazarında ihracatımızın arttırılması ve pazar paylarımızın korunması amacıyla ithalatçılar, inşaat ve danışmanlık firmaları ve medya olmak üzere Mısır'a yönelik 2 ayrı Alım Heyeti Programı organize edilmiştir. Bu çerçevede 09-12 Nisan 2012 tarihleri arasında Mısır Çelik Sektörüne mensup firmalardan oluşan Alım Heyetinin ilki gerçekleştirilmiştir. Mısır Çelik Alım Heyetine toplamda 8 firmadan 10 kişilik bir katılım sağlanmıştır. Ayrıca 10 Nisan 2012 günü Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine 13 Türk firması katılım sağlamıştır. İkili iş görüşmelerinde ağırlıklı olarak inşaat demiri, kütük ve slab, filmaşin talepleri üzerine görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonrasında iki ülke ithalatçıları ve ihracatçıları arasında sıcak ilişkiler kurulduğu geleceğe yönelik ticari ilişkilerin gelişeceği gözlemlenmiştir. İlgili organizasyon kapsamında ithalatçı firmaların ilgilendikleri ürünlere ilişkin üretim tesislerine ziyaret organize edilmiş ve Mısır Çelik Alım Heyeti onuruna bir akşam yemeği düzenlenmiştir.

Çelik İhracatçıları Birliği'nin Mısır'a yönelik yürüttüğü PR çalışmalarından bir diğeri Mısır Medya Mensupları Heyeti organizasyonudur.23-24 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen Alım Heyeti Programı kapsamında üretim tesislerine ziyaret organize edilmiş ve Mısır Medya Heyeti onuruna bir akşam yemeği düzenlenmiştir.

Mısır'a yönelik ikinci Alım Heyeti organizasyonun 04-07 Haziran tarihleri arasında Mısır Müteahhitler Alım Heyeti olarak gerçekleştirilmiştir. İlgili organizasyon kapsamında 5 Haziran 2012 günü Dış Ticaret Kompleksinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiş, müteahhitlerin ilgilendikleri ürünlere ilişkin üretim tesislerine ziyaret organize edilmiş ve Alım Heyeti onuruna bir akşam yemeği düzenlenmiştir. Alım heyetine ilişkin detaylı bilgiye sayfa sonundaki ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

PAKİSTAN ÇELİK ALIM HEYETİ (8-12 Ekim 2012)

Çelik İhracatçıları Birliği organizasyonu kapsamında Mart 2012'de Pakistan'a yönelik gerçekleştirilen çelik ticaret heyeti ziyaretinin ardından, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin pekiştirilmesi ve Türkiye'deki üretim tesislerinin yerinde görülmesi amacıyla 8-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Pakistan Çelik Alım Heyeti organize edilmiştir. Pakistan Çelik Alım Heyetine toplamda 15 firmadan 16 kişilik bir katılım sağlanmıştır.08 Ekim 2012 günü Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine 15 Türk firması katılım sağlamıştır. Ayrıca İlgili organizasyon kapsamında ithalatçı firmaların ilgilendikleri ürünlere ilişkin üretim tesislerine ziyaret organize edilmiş ve Alım Heyeti onuruna bir akşam yemeği düzenlenmiştir. Alım heyetine ilişkin detaylı bilgiye sayfa sonundaki ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

MALEZYA ALIM HEYETİ  (15 - 20 NİSAN 2013 )

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından 15-20 Nisan 2013 tarihleri arasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla Malezya Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Malezya Çelik Alım Heyeti'ne 13 firmadan 19 kişi katılmıştır. 16 Nisan 2013 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen ikili     görüşmelere 11 Türk firması katılım göstermiştir. İlgili organizasyon kapsamında ithalatçı Malezyalı firmaların ilgilendikleri ürünlere ilişkin İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale bölgelerinde üç üretim tesisine ziyaretler organize edilmiş ve alım Heyeti onuruna bir akşam yemeği düzenlenmiştir. Alım heyetine ilişkin detaylı bilgiye sayfa sonundaki ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

KENYA ALIM HEYETİ ( 11 - 15 KASIM 2013 )

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından 11-15 Kasım 2013 tarihleri arasında Kenya Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 16-22 Eylül 2012 tarihleri arasında birliğimiz tarafından Kenya'nın Mombasa ve Nairobi şehirlerine düzenlenen Çelik Sektörel Ticaret Heyeti ile iki ülke arasında kurulan ticari işbirliklerinin pekiştirilmesi ve stratejik ortaklık düzeyine taşınması amacıyla akabinde bir alım heyeti organizasyonu düzenlenmiştir. Kenya Çelik Alım Heyeti'ne 10 firmadan 12 kişi katılmıştır. 12 Kasım 2013 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmelere 18 Türk firması katılım göstermiştir. İlgili organizasyon kapsamında ithalatçı Kenyalı firmaların ilgilendikleri ürünlere ilişkin İskenderun bölgesinde altı üretim tesisine ziyaretler organize edilmiş ve alım heyeti onuruna bir akşam yemeği düzenlenmiştir. Alım heyetine ilişkin detaylı bilgiye sayfa sonundaki ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

KOLOMBİYA ALIM HEYETİ (10 - 16 ŞUBAT 2014)

2013 yılında Kolombiya'nın çelik ürünlerine karşı başlattığı üç ayrı korunma önlemi soruşturması kapsamında Birliğimizce hem hukuki mücadele verilmiş hem de lobi faaliyetleri kapsamında çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamdan iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin pekiştirilmesi, ithalatçı firmaların Türk üretim tesislerini yakından görmesi ve Kolombiya kamuoyu nezdinde Türk çelik ürünlerinin itibarının arttırılması maksadı ile 10-16 Şubat 2014 tarihinde bir alım heyeti organizasyonu düzenlenmiştir. Söz konusu alım heyetinde hem ilgili ülkenin çelik ithalatçıları hem de Kolombiya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinin basın mensupları ülkemizde ağırlanmıştır. Buna göre  heyette, Kolombiyalı 8 ithalatçı firma, ICONTEC (test, kalite ve sertifikasyon üzerine çalışan bir kuruluş) yetkilisi ile El Espectador, Dinero, La Republica ve Portafolio olmak üzere 4 farklı basın kuruluşunun temsilcileri bulunmuştur.

Alım heyeti kapsamında Kolombiyalı çelik ithalatçıları, Türk çelik firmaları ile ikili iş görüşmelerinde bir araya gelmişlerdir. Görüşmelerin akabinde hem ithalatçılar hem de basın mensupları sektörde öncü konumda bulunan üretim tesislerine ziyarette bulunmuşlardır. 11 Şubat 2014 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmelere 14 farklı Türk firması katılım göstermiştir.  İlgili organizasyon kapsamında Çanakkale, İzmir ve İskenderun bölgesinde 7 üretim tesisine ziyaret organize edilmiş ve alım heyeti onuruna bir akşam yemeği düzenlenmiştir.


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KENYA ALIM HEYETI RAPORU.pdf 5.095,84 KB İndir
KOLOMBIYA ALIM HEYETI RAPORU.pdf 5.470,50 KB İndir
MALEZYA ALIM HEYETI RAPORU.pdf 2.539,43 KB İndir
MISIR ALIM HEYETLERI RAPORU.pdf 3.337,11 KB İndir
PAKISTAN ALIM HEYETI RAPORU.pdf 2.166,11 KB İndir