Sektörel Ticaret Heyetleri

Çelik İhracatının Geliştirilmesi Projesi

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından 2014 yılında başarıyla tamamlanan ilk Ur-Ge projesinin ardından 3 yıl sürecek 2. Ur-ge projesi tasarlanmış ve Haziran ayında Ekonomi Bakanlığına başvurusu yapılmıştır. Bakanlık tarafından proje olumlu değerlendirmiş ve 07 Kasım 2014 tarihinde "Çelik İhracatının Geliştirilmesi” isimli proje 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında başlamıştır.

Çelik İhracatının Geliştirilmesi projesinin ihtiyaç analizi faaliyeti bitimi ve raporlamalarının ardından proje yol haritası doğrultusunda projenin diğer faaliyetleri içinde yer alan ticaret heyeti, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başlanmıştır. Bu kapsamda;

15 - 19 Kasım 2015 tarihinde İran-Kuveyt,

13 - 16 Aralık 2015 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri,

02 - 05 Ekim 2016  tarihinde Amerika Birleşik Devletleri,  

ticaret heyetleri gerçekleştirilmiştir. Heyet kapsamında proje katılımcısı firmaların ilgili ülkelere yönelik gerçekleştirdikleri ihracatın arttırılması, firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması ve söz konusu ülkelerde Türk çelik sektörünün bilinilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır. 

 

Çelik Sektörünün Yurtdışı Pazarlarda İhracatının Artırılması Projesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Tebliği kapsamında 2011 yılında başlanan ve 3 yıl boyunca devam eden Çelik İhracatçıları Birliği olarak yürütülen "Çelik Sektörünün Yurtdışı Pazarlarda İhracatının Artırılması Projesi' 2014 yılında sonlandırılmıştır.

15-18 Ekim 2011 tarihinde Şili-Peru ve Kolombiya,

06-12 Mart 2012 tarihinde Pakistan ve Bangladeş,

01-06 Temmuz 2012 tarihinde Nijerya ve Gana,

16- 22 Eylül 2012 tarihinde Kenya ve Tanzanya

ticaret heyetleri gerçekleştirilmiştir. Çelik İhracatçıları Birliği Pazar Araştırma ve Geliştirme Komitesi değerlendirme ve analizleri sonucunda belirlenen 9 hedef ülkeye yönelik gerçekleştirilen 5 sektörel ticaret heyeti ile; çelik sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın ilgili ülkelere yönelik gerçekleştirdikleri ihracatın arttırılması, firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması ve söz konusu ülkelerde Türk çelik sektörünün bilinilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır.  Gerçekleştirilen heyetler, üyelerimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; gerek katılım gerekse ilgili ülkelerde ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından son derece faydalı bulunmuştur.

Söz konusu proje Ekonomi Bakanlığı tarafından başarılı uygulama örneği olarak gösterilmiştir. Ticaret Heyetlerine ilişkin detaylı bilgiye ilgili sayfalarından ulaşabilirsiniz.