Yurtdışı PR Çalışmaları

2014 Yılı Yurtdışı PR Çalışmaları 

Kanada Lobi Faaliyetleri

7-11 Eylül 2014 tarihleri arasında Kanada'nın, Ottawa eyaletine düzenlenen ziyarette başta ticaret politikası önlemleri olmak üzere Kanada-Türkiye çelik ticareti ile ilgili kişi/kurumlarla görüşmeler yapılmıştır.

Sektörümüzü temsilen ziyarette bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, çeşitli paydaşlarla yaptıkları görüşmelerde, Türk çelik sektörünün gücü, güvenilirliği ve gelişmiş teknolojisi hakkında bilgi aktarmışlardı. Öte yandan Kanada tarafından açılmış ve Türk çelik ürünlerini de kapsayan soruşturmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakalanmıştır.

Kanada'ya yönelik yapılan lobi faaliyeti kapsamında toplam 4 kurum, 3 avukat, 3 ithalatçı ve 1 lobi şirketi ile görüşmelerde bulunulmuştur. Bu görüşmelerde Kanada yerli pazarının sorunları ve işbirliği olanakları öğrenilmiş ve ilişki geliştirme adına adımlar atılmıştır.

Kanada ziyaretinde yerli üreticilerin anti-damping davalarını uluslararası ticareti engellemek adına bir araç olarak kullandıkları vurgulanmıştır. İthalatçıların bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. İlgili otoritelere Türk çelik sektörüne dair rakamlar ve bilgiler aktarılmıştır. Soruşturmalarda yetkili bir makam olan CBSA'nın Türk çelik sektörü hakkında doğru bilgi edinmesi sağlanmış ve kurumlar arası teknik işbirliği konusu gündeme getirilmiştir. Türk çelik sektörünün verimli ve yüksek teknolojik yapısından bahsedilmiştir. Soruşturma öncesi ve sonrası yapılacak PR çalışmalarının önemi anlaşılmıştır.

Türk firmaların rekabetçi fiyatlar için önemine değinilmiş ve ortak çıkar grubunda olan ithalatçılar müteahhitler gibi kesimlerden iş birliği ve yardım istenilmiştir. Bu gruplar Türk firmalarının ticaretinin kendileri için de önemli olduğuna değinmiş ve işbirliği için hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca kamuoyu yararı aşamasında dahil olabileceklerini iletmişlerdir.

Kanada- Türkiye arasında yapılacak STA'nın önemine değinilmiş ve çalışmaların hız kazanması için çalışılacağı beyan edilmiştir.

Türkiye'nin Kanada hurda ihracatı için önemine dikkat çekilmiş, aynı zamanda iki ülke ticaretinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

 

2012 Yılı Yurtdışı PR Çalışmaları 

Mısır PR Çalışması  

Ülkemizi dünya pazarlarında tanıtmayı ve pazar payını arttırmayı birincil hedef olarak belirleyen Çelik İhracatçıları Birliği, bu hedef kapsamında yurtdışında hedef ülkelerde PR faaliyetleri yürütmektedir.

2009 yılında en büyük ihraç pazarımız olan ve 2011 yılı çelik ihracatımızda 6. sırayı alan Mısır pazarında; Türk çeliğinin etkinliğinin korunması, ülkedeki gelişmelerin yerinde görülerek değerlendirilmesi ve Mısır hükümetinin yerli sanayiyi korumak ve Türkiye'den yapılan ithalatı engellenmek için konulması muhtemel olan çeşitli koruma önlemlerini engellemeye yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla; 2012 yılı içerisinde Mısır'a yönelik 6 ay süreli PR faaliyeti yürütmüştür.

Söz konusu PR faaliyeti kapsamında Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Koçtürk ve ÇİB Sektör Yöneticisi Pınar Tokur'un katılımlarıyla 20-24 Şubat 2012 tarihleri arasında Mısır'a yönelik bir heyet düzenlenmiştir. Söz konusu heyet kapsamında PR kampanyasını yürütecek olan Rada Research& Consultancy firması yetkilileriyle görüşülerek oluşturulacak kampanyanın mesajları, hedefi ve mesajların yöneltileceği taraflar belirlenerek bir iş planı oluşturulmuştur.

Ayrıca Mısır'daki büyük müteahhitlik firmaları, danışmanlık firmaları ve Mısır'lı büyük çelik ithalatçısı firma yetkilileriyle görüşülmüştür. Bu ziyareti takiben 2012 Nisan-haziran ayları içerisinde URGE projesi kapsamında Mısır'lı çelik ithalatçıları, müteahhitlik ve danışmanlık firmaları ve Mısır medya mensuplarının gruplar halinde ülkemize getirerek ihracatçılarımızla tanışmaları ve üretim tesislerini yerinde görerek ziyaret etmeleri sağlanmıştır.


2011 Yılı Yurtdışı PR Çalışmaları 

Çelik İhracatçıları Birliği olarak 2011 yılında İspanya, ABD ve Yunanistan'a yönelik PR faaliyetlerine devam edilmiştir.

 

İspanya PR Faaliyetleri

İspanya PR faaliyetlerine Weber Schandwick firması ile imzalanan kontrat çerçevesinde Haziran 2011'e dek devam edilmiştir.

Ülkemiz menşeli inşaat demirlerinin İspanya'ya ihracatında, bu ülkedeki standardizasyon ve sertifikalandırma kuruluşu olan AENOR'un Türk demir-çelik firmalarına İspanya EHE-O8 standardına ilişkin sertifikayı vermemesi dolayısıyla firmalarımız bu pazarda çeşitli engellerle karşılaşmaktaydı.

İspanya PR faaliyetleri kapsamında İspanya'daki ithalatçılar, müteahhitler ve diğer işbirliği kuruluşlarıyla uzun süredir karşılıklı yapılmakta olan çalışmalar ve lobi faaliyetleri sonucunda, "İspanya Ulusal Akreditasyon Kuruluşu-ENAC" tarafından sertifikalandırılmış olan diğer bir kuruluş olan AIDICO da, AENOR ile birlikte İspanya Bayındırlık Bakanlığı tarafından bu sertifikayı vermeye yetkili kılındı.

Bu çerçevede AIDICO yetkilileri ile görüşerek sertifikasyon süreci ve maliyetleri hakkında bilgi edinmek ve Türk çelik ihracatçıları olarak İspanya'da işbirlikleri yapabileceğimiz kuruluşlarla görüşerek ihracatımızı artırmaya yönelik projeler geliştirmek amacıyla 04.05.2011-06.05.2011 tarihleri arasında İspanya Valensiya bölgesine bir seyahat düzenlenmiş ve seyahat sonucu elde edilen bilgiler rapor halinde firmalarımızla paylaşılmıştır.

ABD PR Faaliyetleri

ABD'ye yönelik yapılan PR çalışmaları kapsamında Weber Schandwick firması ile çalışmalara Nisan 2011 tarihinde dek devam edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu firma ABD pazarı ile ilgili gelişmelere ilişkin düzenli bilgi notları hazırlayarak tarafımıza iletmiştir.

18-25 Haziran 2011 tarihlerinde Çelik İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyelerinin oluşturduğu delegasyonun ABD'ye ziyareti organize edilmiş; bu ziyarette uluslararası alanda bilinirlik kazanmış "Steel Success Strategies” konferansına katılım gerçekleştirilmiş ve konferansa ilişkin bilgi notu üyelerimizle paylaşılmıştır. Ayrıca ülkedeki çeşitli basın kuruluşlarıyla röportajlar organize edilerek Türk çelik sektörünün bu ülkede tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Yunanistan PR Faaliyetleri

Yunanistan PR çalışmaları kapsamında Weber Schandwick firması ile yapılan çalışmalara Nisan 2011 tarihine dek devam edilmiştir.

Bu kapsamda www.turkishsteel.eu web sitesi kurulmuştur. Ayrıca ülkedeki sektöre yönelik gelişmeler hakkında bilgi edinilmiş ve Türk çeliğine yönelik güncel bilgilerin basın bülteni şeklinde dış pazarlarda paylaşılması sağlanmıştır. Bunlara ek olarak ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci ile yapılan röportaj ülkenin önde gelen günlük ekonomi gazetelerinden olan Kerdos gazetesinde yayınlanmıştır.

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ispanya Bilgi Notu.docx 18,55 KB İndir