Yurtiçi PR

Çelik sektöründe stratejik medya ilişkilerinin geliştirilmesi, kurumsal itibar yönetiminin sağlanması ve çelik sektöründe olabilecek olumsuz faaliyetleri gidermek,  karşılaşılacak sorunlarla ilgili kamuoyunu zamanında bilgilendirmek, Türk çelik sektörünün kalite ve güvenirlik çerçevesinde var olan saygınlığını pekiştirmek üzere yurt içi halkala ilişkiler (PR) faaliyetlerinde bulunulması amacıyla yerli bir  (PR) firması ile çalışmalarda bulunulmaktadır.

 

Ayrıca Çelik sektörü piyasasını ve piyasalardaki gelişmeleri daha yakından izlemek için çeşitli sektörel yayın organlarına üye olunmuş ayrıca ulusal basında sektörle ilgili haberleri takip etmek üzere medya takip hizmeti almaktadır. Sektöre ilişkin haberler günlük olarak derlenerek Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm birlik üyesi firmalarla paylaşılmaktadır.