EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇELİK SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ VE STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Çelik İhracatçıları Birliği, tüm paydaşları ile beraber 20-21 Mayıs 2016 tarihinde Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı'nda  Türk çelik sektörünün analizini yaptı ve gelecek stratejilerini belirledi. Çalıştayda, üretim ve ihracatta düşüşe neden olan zayıf yönleri güçlendirmek, tehditleri ortadan kaldırmak ve fırsatları değerlendirmek üzere stratejiler ortaya konulurken; Ar-Ge, inovasyon, katma değerli ürün üretimi, işbirliği ve konsolidasyon gerekliliği ön plana çıktı. Çalıştayda belirlenen stratejiler doğrultusunda sektörün gelişimine yön verecek bir yol haritasının çizilmesi için ilk adım da atılmış oldu.

Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı'nda, Türk çelik sektörünün mevcut durumu ortaya konularak, güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte sektörün önündeki fırsat ve tehditler tespit edildi. Sektörün, uzun ve yassı ürün gruplarında detaylı analizi yapılırken; çalıştayda ilgili taraflar görüş alışverişinde bulundu. İlk adımda uzun ve yassı alt grubu SWOT analizlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, ikinci adımda bu alt grup analizlerini ortak paydada birleştirdiler. Son adım olarak TOWS Analizi ile stratejiler ortaya koydular. Bu stratejiler doğrultusunda sektörün geleceğine yön verecek eylem planlarının da en kısa zamanda belirlenmesi kararlaştırıldı.

Sapanca Richmond Nua Wellnes Spa Otel'de gerçekleştirilen ve Çelik İhracatçıları Birliği'nin ev sahipliğini yaptığı Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı'na, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı, Çelik İhracatçıları Birliği yönetim ve denetim kurulu üyeleri, İMMİB Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Danışmanı, TÇÜD, ÇEBİD, YİSAD ve BESİAD gibi sektörün önemli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

 

İçerik;  http://www.cib.org.tr/tr/cib-gundem-turk-celik-sektoru-ortak-yol-haritasi-icin-ilk-adimi-atti.html