EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SEKTÖR SORUNLARI ÇALIŞTAYI

Çelik İhracatçıları Birliği, yassı çelik sektörü temsilcilerini 12 Ekim 2016 tarihinde “Sektör Sorunları Çalıştayı”nda Ekonomi, Gümrük Bakanlığı ve TSE yetkilileri ile bir araya getirdi.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Sektör Sorunları Çalıştayı”nda sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar; yassı çelik sektöründe haksız rekabetin önlenmesi, Dâhilde İşleme Rejimi,  kalitesiz, sertifikasız ve ikinci sınıf ürün girişi ile yapısal dönüşüm olmak üzere dört başlıkta ele alındı. Sektör firmaları, dernekleri ve sanayi odaları her bir başlık için görüş ve çözüm önerilerini sundu. Çalıştayın çıktıları Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı ve TSE yetkilileri temsilcileri ile paylaşıldı ve destek istendi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kerem Alkin'in üstlendiği çalıştayın açılışı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Vurdu tarafından yapıldı. Çelik sektörünün üretim ve ihracatının en önemli kalemlerinden birini oluşturan yassı çelikte mevcut durumu ortaya koymak ve sorunları belirlemek üzere düzenlenen çalıştayda; Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Serdar Koçtürk ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Kadir Bal konuşmalarını gerçekleştirdiler. Çalıştaya, Ekonomi Bakanlığı İthalat, İhracat, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve TSE temsilcileri ile yassı çelik üreten, tüketen firmalar, sektörel dernekler ve sanayi odaları katıldı.