EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika Birleşik Devletleri dünya çelik sektörü için büyük önem arzeden ülkeler arasındadır. Yapılan araştırmalar neticesinde Türk çelik sektörü için de önemli pazarlar arasında olduğu ortaya konmuştur. Bu doğrultuda, projede yer alan firmalarımızın ABD'deki rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla proje kapsamında yurtdışı pazarlama faaliyeti düzenlenmesi kararlaştırılmış ve faaliyet başarıyla tamamlanmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde ülkedeki önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Chicago ve yine içerisinde barındırdığı liman ile çelik ticaretinin Amerika'ya açılan kapılarından biri konumunda olan Houston şehirleri heyet için seçilen bölgeler olmuştur.  Proje firmalarına mail yoluyla duyuru yapılmış ve telefonla birebir iletişim ile faaliyet hakkında bilgi verilerek faaliyete katılımları hususunda talepler toplanmıştır.

ÇİB temsilcileri dışında, heyete 13 firmayı temsilen 16 firma temsilcisi ve bir de Ekonomi Bakanlığı temsilcisi katılmıştır.

02 Ekim Cumartesi günü 14.20'de İstanbul'dan Chicago'ya hareket eden heyet 3 gün orada konaklayıp faaliyetlerini tamamladıktan sonra, 05 Ekim sabah 09.00'da Chicago'dan Houston'a hareket etmiştir. Houston'da gerekli temasları ve görüşmeleri gerçekleştiren heyet, 07 Ekim Cuma günü akşamı İstanbul'a hareket etmiş ve 08 Ekim Cumartesi günü Türkiye'ye varmıştır. 

Heyetin Chicago ayağında sektör için önemli konferanslardan birisi olan 10th North American Steel Conference ile eş zamanlı olarak, konferansın yapıldığı otelde faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Konferansın gerçekleştirildiği otelde ÇİB adına toplantı salonu tahsis edilmiş bu doğrultuda heyet katılımcısı firmalarımızla ABD'nin farklı bölgelerinden konferansa katılım sağlayan sektör temsilcileri ile de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. İş görüşmeleri akabinde heyet üyelerinden olumlu geri bildirimler alınmıştır.  Ziyaret esnasında Chicago Baş Konsolosu Sn. Umut ACAR ile resmi temaslar sağlanmış, sektör hakkında bilgiler paylaşılmış ve destekleri alınmıştır.

Houston'da yine sektördeki önemli yerel firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Heyetin son gününde Houston limanında firmalarımıza özel olarak çelik sektörü paneli düzenlenmiştir. Panele; Houston Başkonsolosu Sn. Ferhat Alkan, Houston Liman İdaresi Ticaret Departmanı Genel Müdürü Sn. John Moseley, American Institute for International Steel Başkanı Sn. John Foster, Körfez Bölgesi Başkan Yardımcısı Sn. Richard Brazzale ve Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Sn. Namık Ekinci ile Türk çelik heyeti ve ABD'li firmalar katılmıştır. Panelin ardından heyet ABD'li firmalarla görüşmeler gerçekleştirip networklerini arttırmışlardır. Söz konusu etkinliğe 49 adet ABD'li firma katılmıştır. Heyetin Houston ayağı Hosuton liman ziyareti faaliyeti ile tamamlamıştır. Heyet boyunca Houston Başkonsolosu Sn.Ferhat Alkan, Houston Ticaret Ataşesi Sn.Deniz Şenyurt, Associated Builder and Conractors, ABD Ticaret Bakanlığı Houston Ofisi, Greater Houston Partnership ve Houston Belediyesi ile resmi görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Türk çelik sektörünün daima adil ticaretten yana olduğu vurgulanmış ve yine ortak yatırım olanakları için görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Faaliyet sırasında organize edilen ikili iş görüşmelerinde toplam 47 sektör temsilcisi ile 160'ın üzerinde ikili görüşme yapılmıştır. Bunun yanısıra konferans esnasında,  konferansa katılan firmalar ile heyet katılımcısı firmalarımızın birbirleri ile temas sağladıkları ve iletişim bilgileri paylaşımı yaptıkları gözlemlenmiştir.