EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında Çelik İhracatçıları Birliği olarak yürütülen "Çelik Sektörünün Yurtdışı Pazarlarda İhracatının Artırılması Projesi'nin ilk yurtdışı pazarlama faaliyeti olan Şili, Peru Çelik Sektörel Ticaret Heyeti ve Kolombiya Çelik Sektörel Ticaret Heyeti; çelik sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın ilgili ülkelere yönelik gerçekleştirdiği ihracatın arttırılması, firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması ve ilgili ülkeler çelik pazarlarında Türk firmalarının bilinilirliğinin arttırılması amacıyla düzenlenmiş olup, gerek katılım gerek ticari ilişkiler açısından son derece faydalı olmuştur.

15 – 28 Ekim 2011 tarihleri arasında 22 firmanın katılımıyla 33 kişilik bit heyet söz konusu ülkeleri ziyaret etmiş ve bu ülkelerde çelik sektörü ile ilgili birlikler ve bakanlıkların ve medyanın yanı sıra toplam yüzün üzerinde firma ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

İlgili Fotoğraflar