EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Ekonomi Bakanlığı'nın "2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği” kapsamında 2015 yılında İran ve Kuveyt'e ticaret heyeti gerçekleştirilmiştir. 15 – 19 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen heyete 21 firmayı temsilen 26 kişi katılmış olup hem Tahran'da hem de Kuvyet'te ikili iş görüşmeleri yapılmıştır. İkili iş görüşmelerine kayda değer bir katılım sağlanmış olup görüşmelerin akabinde heyet üyelerinden olumlu geri bildirimler alınmıştır.İkili iş görüşmeler dışında İran'da heyet olarak İran Çelik Üreticileri Derneği (İMİDRO) ziyareti ile birlikte 12.Uluslararası Metalurji Fuarı (İran Metafo) ziyareti gerçekleştirilmiştir. Fuar alanında heyet katılımcılarının görüşme yapmaları için bir alan tahsis edilmiş, katılımcılar fuar sırasında ticari bağlantı kurduğu firmalar ile görüşme alanında ikili iş görüşmeleri yapmıştır. Bunun yanı sıra ziyaret edilen stantlarda ürün grupları ticari alım satıma konu olan firmalarımız ticari iş görüşmeleri yapma fırsatını yakalamıştır.

Söz konusu heyette, iki ülkede toplam 68 çelik alıcısı ile ikili görüşme yapılmıştır. İran'da 43 alıcı, Kuveyt' te de 21 alıcı firma ile pazarın önemli bir bölümüne ulaşılmıştır. Heyet katılımcıları her iki ülkedeki sektörel gelişmeleri yakından izleme olanağı bulmuştur.

Heyette 4 tanesi İran'da, 3 tanesi Kuveyt'te olmak üzere toplam 7 resmi kurum görüşmesi yapılmıştır. Bunlar;

  • İran Çelik Üreticileri Derneği
  • Tahran Ticaret Odası
  • İran Maden ve Madencilik Endüstrilerini Geliştirme Ve Yenileştirme Kurumu (İMİDRO)
  • Endüstri, Maden ve Ticaret Bakanlığı İran Ticareti Geliştirme Kurumu
  • Kuveyt Ticaret Odası
  • Kuveyt Ticaret Bakanlığı
  • Kuveyt Endüstri Kamu Otoritesi

Ayrıca iki ülkede 10 farklı basın kuruluşu ile bir araya gelinerek Türk çelik sektörü tanıtılmıştır.