EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Namık Kemal Ekinci
Namık Kemal Ekinci

Namık Kemal EkinciÇİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer alan çelik sektörü, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin tüm dünyada yoğun olarak hissedildiği 2016 yılında miktar bazında 16,5 milyon ton, değer bazında 9,1 milyar dolar ihracata imza attı. Böylece sektörümüz, dünya çelik ihracatı sıralamasında 9'unculuğu, inşaat çeliği ihracatında da dünya ikinciliğini üstlendi. Çelik sektörünün ihracatına diğer sektör birliklerinin faaliyet alanına giren çelik ürünleri  de eklendiğinde ülkemizin 2016 yılındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 17,4 milyon ton, değer bazında ise 11,1 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz, 2016 yılında 33,2 milyon tonluk ham çelik üretimi ile de dünyanın en büyük 8'inci, Avrupa'nın ise 2'inci büyük üreticisi oldu.

2016 yılında Türk çelik sektörü bölgeler bazında en fazla ihracatı sırasıyla Orta Doğu, Avrupa Birliği, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika bölgelerine gerçekleştirdi. En çok ihraç edilen çelik ürünleri ise 7 milyon ton ile inşaat çeliği, 2 milyon tonla yassı sıcak, 1,8 milyon tonla dikişli boru ve 1,5 milyon tonla profil şeklinde sıralandı.

2016 yılı ihracatçılarımız açısından kolay olmayan bir yıl oldu. Siyasi ve ekonomik problemler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, emtia fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra sektörümüz yıl içerisinde sektörel sorunlarla da karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar ticari faaliyetlerimizi zorlaştırarak ihracatımız üzerindeki baskısını fazlasıyla hissettirdi. İhracatımız ufak bir yükseliş gösterse de istenen seviyede olmamasının nedenleri arasında Çin'in üretim fazlasını ihracata yönlendirmiş olmasının başı çektiğini söyleyebiliriz. Başta yine Çin olmak üzere bazı ülkelerin, dünya pazarlarına dampingli, devlet teşvikli hatta GTİP değiştirerek hileli ihracatıyla pazarlarımızdaki payımızı alıyor olmaları da ihracatımızı olumsuz etkiledi. En büyük pazarımız olan MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) bölgesinde yaşanan siyasi karışıklıklar, ihracat pazarımız olan bazı gelişmekte olan ülkelerin ithal ikamesi yaratacak şekilde sanayilerini kuruyor olmaları ve hakkımızda haksız yere açılan ticaret davaları ticari faaliyetlerimizin yavaşlamasına neden oldu.

Tüm bu olumsuz şartlara rağmen 2017 yılında başlıca hedefimiz sektörün üretim ve ihracatını mevcut rakamların üzerine çıkarmanın yanı sıra sektörümüzün dünyadaki rekabet gücünü artırmak olacaktır. Son dönemde kamu yatırımlarının artacağının açıklanması, bazı önemli projelerin devreye girecek olması, kentsel dönüşümün hızlanmasının beklenmesi ile çelik ürünlerini girdi olarak kullanan konut, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki satışların iyiye gitmesini göz önüne alarak 2017 yılının sektörümüz için daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılında ihracatımızda miktar bazında minimum yüzde 6 artış olacağını umuyoruz.      

Çelik İhracatçıları Birliği olarak kurulduğumuz günden bugüne Türk çelik üreticilerini ve ihracatçılarını temsil ediyor, sektörümüzün gelişimine katkıda bulunuyoruz. Türkiye ihracatını sırtlayan sektörümüzü yurtdışı pazarlarda daha da güçlü bir konuma getirmek, ihracatını artırmak ve sorunlarını çözmek amacıyla var gücümüzle çalışmalarda bulunuyoruz. Sektörün mevcut pazarlarının da payını koruması adına raporlar hazırlıyor, firmalarımıza bilgiler veriyor ve rehberlik ediyoruz. Hedef pazarlarımızda güçlenmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, ulusal ve uluslararası çeşitli organizasyonlarda sektörümüzü temsil ediyoruz. Ur-Ge Projemiz kapsamında ticaret heyetleri düzenliyor, dış pazar araştırma geliştirme ve girdi tedariki çalışmaları yürütüyoruz. Böylece ihracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca Türk çelik sektörünü tanıtıcı faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz.

Birliğimiz aynı zamanda sektörün sorunlarına yönelik çözümler üretmek amacıyla da çalışmalarına devam ediyor. Firmalar aleyhine açılan çeşitli ticaret önlemleri soruşturmaları kapsamında ülkemiz menfaatlerinin korunması için tüm dava süreçleriyle bizzat ilgileniyoruz. Sektörün son yıllarda yaşadığı sorunları en az zararla atlatabilmesi amacıyla sektör temsilcileri ve  önde gelen sivil toplum kuruluşları ile sektörümüzün gelişimi için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Sektörün ihracatını artırmanın yanı sıra Türk çelik firmalarının ihracatını kolaylaştırmanın da yollarını arıyoruz.

Tüm bu faaliyetlere ilave olarak Birliğimiz, çelik sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak ve katma değeri yüksek ürün üretimine katkı sağlayacak Ar-Ge konusunda da sektöre destek oluyor. Sektörümüzün ihtiyacı olan Ar&Ge, inovasyon ve bağımsız akredite laboratuvar hizmetlerini yürütmek üzere kurulan MATİL şirketimiz tarafından çalışmaları yürütülen  Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM), Ar-ge ve inovasyon dahil tüm hizmet süreçlerinde kalite yönetim ve laboratuvar akreditasyonu sistemleri, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. MATİL şirketimiz 2016 yılında TÜRKAK TSE EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite laboratuvar da olmuştur. Böylece MATİL'in çelikler ve kömürler için 40 adet ulusal ve uluslararası standarda göre yaptığı 24 farklı deney metodundaki test ve analizlerin uluslararası alanda kabul edilirliği tescillenmiştir.

Çelik ihracatçıları Birliği olarak 2017 yılında da Türk çelik sektörünün geleceği için tüm zorlu koşullara rağmen üzerimize düşen görevleri yerine getirerek sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etme hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.