EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER

1. BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME (Sitemizden online olarak doldurulmaktadır)

2. TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ

     a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER İÇİN  (Ana Sözleşme Örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)

     b) ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN  (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "FaaliyetBelgesi” )

     c) JOINT VONTURE -KONSORSİYUMLAR İÇİN  (Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi)

3. VERGİ LEVHASI   (Barkodlu Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi)

4. İMZA SİRKÜLERİ  (Fotokopisi)

5.  Vekaletname ile üyelik yapılması halinde vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri fotokopisi

 
NOT : (Fotokopisi) İstenilen evraklar online form doldurulurken ilgili alanlara eklenecektir.
 

 

Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız.