EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Çelik İhracatçıları Birliği Ekonomi Bakanı ile Buluştu

Çelik İhracatçıları Birliği sektörün üretim ve ihracatını olumsuz etkileyen, rekabet gücünü azaltan sorunlarını T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve bakanlık yetkilileri ile paylaştı. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı tüm sorunların çözümü konusunda Ekonomi Bakanlığı'ndan destek istedi.

Türkiye sanayisinin bel kemiği niteliği taşıyan çelik sektörünün son dönemde üretim ve ihracatta yaşadığı sıkıntılı sürecin çözümü konusunda Ekonomi Bakanlığı'ndan destek geldi. T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bakanlık yetkilileri, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Dalbeler ve İbrahim Pektaş ile bir araya gelerek sektörün sorunlarını dinledi.

Çelik İhracatçıları Birliği, toplantıda ilk olarak Türkiye'ye karşı oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı nedeniyle bazı ülkelerin, Türk çelik sektörünün ticari faaliyetlerine engel olmaya çalıştığını, pazar kaybına sebebiyet veren bu sorunun öncelikli olarak çözülmesi gerektiğini bakanlık yetkililerine aktardı. Birlik yetkilileri, Türkiye sanayisinin ve Türk çelik sektörünün geleceği için çözümü büyük önem arz eden bu dış sorunun düzeltilememesi durumunda sektörün diğer yapısal sorunlarının da çözüme kavuşturulmasının fazla bir anlam ifade etmeyeceğini vurguladı. Ardından Türk çelik sektörünün gelişimini ve rekabetçiliğini engelleyen AKÇT anlaşmasının revize edilmesi; yüksek enerji maliyetleri, ithalattaki Çevre Katkı Payı yükünün kaldırılması, ticaret soruşturmalarında aktif rol alınması, STA anlaşmalarının aktif hale getirilmesi, dampingli ve devlet destekli çelik ürünleri ithalatının engellenmesi, güvenli olmayan ve teknik mevzuata uygun bulunmayan ithal ve yerli ürünler için denetimlerin yapılması; standart dışı, sertifikasız ve kalitesiz ürün üretiminin ve ithalatının durdurulması, kayıt dışı ticaretin engellenmesi ve denizyolu taşımacılığında hatların artırılması gibi sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Çelik İhracatçıları Birliği yöneticileri Bakan Nihat Zeybekci'ye, sektörün ihtiyacı olan Ar-Ge, inovasyon ve bağımsız akredite laboratuvar hizmetlerini yürütmek üzere kurdukları MATİL A.Ş. tarafından Türkiye'de ilk defa üretilen paslanmaz nervürlü inşaat çeliğinin yer aldığı bir plaket takdim etti. Çelik sektörünün ilk bağımsız merkezi olan Çelik Test ve Araştırma Merkezi projesini yürüten ve TÜRKAK tarafından akredite laboratuvar olan MATİL A.Ş., Ar-Ge ve inovasyon dahil tüm hizmet süreçlerinde kalite yönetim ve laboratuvar akreditasyonu sistemleri, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

Çelik sektörünün ticaretini sınırlayan yurtiçinde ve yurtdışından kaynaklı sorunları Ekonomi Bakanlığı ile paylaştıklarını ve hükümetin desteği ile tüm sorunları çözüme kavuşturabileceklerine inandıklarını dile getiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Ekonomi Bakanımız ve yetkililerle tüm sorunlarımızı paylaştık. Bu sorunların çözümü konusunda destek istedik. AKÇT kuralları gereği devletten hiçbir şekilde teşvik almıyoruz, almak da istemiyoruz. Ancak özellikle yurtdışından kaynaklanan bazı sorunlarımızın Bakanlığımız ve ilgili otoritelerin desteği ile siyaseten çözüme kavuşturabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Ekonomi Bakanımız Sayın Zeybekci'den güzel bir haber aldık. ABD'nin OCTG ürünümüze (Çelik petrol ve sondaj boruları) yönelik yürüttüğü telafi edici vergi soruşturması kararının Ekonomi Bakanlığımızca Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) götürüleceği açıklandı. ABD'nin soruşturma açtığı ve DTÖ'ye götürülen ilk ürün oldu. Bu karardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yurt içinden kaynaklı sorunlarımızın da yine hükümetimizin belirleyeceği yeni stratejilerle çözüleceğine olan inancımız tamdır” dedi.