EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Çelik İhracatçıları Birliği'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelenmiştir

İlgi:     06/03/2020 tarih ve 60-5293 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile, Çelik İhracatçıları Birliğinin 2019 yılı olağan genel kurulunun 07/04/2020 tarihinde saat 14:00'da, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 08/04/2020 tarihinde saat 14:00'da Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Son dönemde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderdiği ek genelge ile, sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları ve eğitimleri dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetler (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir. Ayrıca, 2020 Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans gibi etkinliklerin geçici bir süreyle ertelemiştir.

Bu çerçevede, 2020 yılı Nisan ayı içerisinde yapılması gerekli olan Çelik İhracatçıları Birliği 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları, anılan ek Genelge kapsamında ve 5910 sayılı Kanun 23 üncü maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, T.C. Ticaret Bakanlığının 17.03.2020 tarihli talimatına istinaden, bahse konu virüs ile ilgili toplum sağlığına ilişkin tehdidin önlenebilmesine katkı sağlanmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığının ikinci bir talimatına kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız,