EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

2012-2013 İSTKA Projeleri

Çelik Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Fizibilite ve Planlama Çalışmalarının Yürütülmesi Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi tamamlanmıştır. Söz konusu projenin çıktıları ile Güdümlü Proje Desteği kapsamında proje çalışmaları yürütülmektedir.

2011-2012 AB Projeleri (İPA)

Avrupa Birliği Genç İstihdamını Destekleme Hibe Programı ile "Sektörel Dış Ticaret Takımları” projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında Hatay bölgesinde ikamet eden üniversite mezunu 50 işsiz gencin, demir çelik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak dış ticaret alanında eğitilmeleri ve meslek sahibi yapılmaları hedeflenmiştir.