EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇELİK SEKTÖRÜ AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ

Türk çelik sektörünün üretim ve ihracatta sahip olduğu yüksek potansiyeli kullanabilmesi ve ihracat gelirini artırabilmesi için katma değerli ürün üretimine yönelmesi gerekmektedir. Katma değeri yüksek ürün üretimine geçebilmek için ise tüm sektörlerin olduğu gibi çelik sektörünün de yeni üretim teknolojilerine ve Ar-Ge'ye yatırım yapması en önemli çözüm yoludur. Bu çerçevede, Birliğimiz tarafından  Ar-Ge, inovasyon, sertifikasyon, akredite test-analiz ve teknik eğitim gibi temel konularda faaliyet göstermek üzere 13.11.2012 tarihinde Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. kurulmuştur.

ÇELİK TEST VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Çelik İhracatçıları Birliği, çelik sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak çalışmalarına 2015 yılında hız vermiştir. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle çalışmalara başlanmış çelik sektörü özelinde hizmet verecek bağımsız ilk merkez olma özelliğini de taşıyan "Çelik Test ve Araştırma Merkezi'nin fiziki kurulumu için 11 Şubat 2015 tarihinde imzalar atılmıştır. Söz konusu laboratuvar ile çelik ve metal malzemeler başta olmak üzere akredite test ve analiz hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca pilot ölçekli üretim ile ergitme, ısıl işlem ve haddeleme işlemleri yapılabilmektedir.

LABORATUVAR CİHAZ LİSTESİ

Fiziksel ve Mekanik Test Ekipmanları

 • Elektromekanik Universal Test Cihazı - 600 kN ve 2500 kN
 • Yüksek Çevrimli Yorulma Test Cihazı - 500 kN
 • Düşük Çevrimli Yorulma Test Cihazı - 850 kN
 • Bükme Test Makinası
 • Nervür Ölçüm Cihazı
 • Darbe Test Cihazı - 450 joule Charpy Çentik
 • Rockwell, Brinell ve Vickers Sertlik Ölçme Cihazı - Universal
 • Load Cell Sistemli Brinell Sertlik Ölçme Cihazı
 • Mikrosertlik Cihazı
 • Jominy Test Cihazı

Mikroyapı ve Malzeme Analiz Test Ekipmanları

 • Optik Emisyon Spektrometresi - Kimyasal Analiz
 • Karbon, Hidrojen ve Kükürt Tayin Cihazı - CHS
 • Termogravimetrik Analiz Sistemi - Nem, Kül, Uçucu ve Sabit Karbon Tayini
 • Kalorimetre Cihazı
 • Metalografik Numune Hazırlama Sistemi
 • Optik ve Stereo Mikroskop - Görüntü Analiz Sistemi
 • Taramalı Elektron Mikroskobu - EDS Sistemli 

Pilot Ölçekli Çelik Üretim ve Simülasyon Sistemi

 • Ergitme, Tavlama ve Haddeleme Cihazları
 • FactSage Yazılım – Termokimyasal optimizasyon ve modelleme

Ayrıntılı bilgi için www.matil.org web sitesi ziyaret edebilirsiniz.