EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

T.C Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Tebliği kapsamında 2011 yılında başlanan ve 3 yıl boyunca devam eden Çelik İhracatçıları Birliği olarak yürütülen "Çelik Sektörünün Yurtdışı Pazarlarda İhracatının Artırılması Projesi”  2014 yılında sonlandırılmıştır. Proje kapsamında;

 • 15-28 Ekim 2011 tarihinde Şili-Peru ve Kolombiya  
 • 06-12 Mart 2012 tarihinde Pakistan ve Bangladeş
 • 01-06 Temmuz 2012 tarihinde Nijerya ve Gana,
 • 16-22 Eylül 2012 Kenya ve Tanzanya

ticaret heyetleri gerçekleştirilmiştir. Çelik İhracatçıları Birliği Pazar Araştırma Ve Geliştirme Komitesi değerlendirme ve analizleri sonucunda belirlenen 9 hedef ülkeye yönelik gerçekleştirilen 5 sektörel ticaret heyeti ile; çelik sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın ilgili ülkelere yönelik gerçekleştirdikleri ihracatın arttırılması, firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması ve söz konusu ülkelerde Türk çelik sektörünün bilinilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır.  Gerçekleştirilen heyetler, üyelerimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; gerek katılım gerekse ilgili ülkelerde ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından son derece faydalı bulunmuştur.

Çelik İhracatçıları Birliği Türk çelik sektörünün ihracatının arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği sektörel ticaret heyetlerine paralel olarak bahse konu proje kapsamında ithalatçı ülkelerden alım heyeti organizasyonları düzenlemiştir. Bu organizasyonlar kapsamında ithalatçı ülkelerin ilgili kurumları ve işadamları ülkemize davet edilerek sektörün tanıtımı yapılmış, ithalatçı firmaların ilgilendikleri ürünlere ilişkin üretim tesislerini ziyaret ederek ürünlerimizi daha yakından tanımalarını sağlanarak üye firmalarımızda ikili iş görüşmeleri organize edilmiştir. Bu çerçevede Çelik İhracatçıları Birliği aşağıdaki alım heyeti faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

 • 09-12 Nisan 2012 Mısır İthalatçılar Alım Heyeti
 • 23-24 Nisan 2012 Mısır Medya Mensupları Heyeti
 • 04-08 Haziran 2012 Mısır Müteahhitler Alım Heyeti
 • 08-12 Ekim 2012 Pakistan Alım Heyeti
 • 15-20 Nisan 2013 Malezya Alım Heyeti
 • 11-15 Kasım 2013 Kenya Alım Heyeti
 • 11-16 Şubat 2014 Kolombiya Alım Heyeti

Ayrıca proje kapsamında 2014 yılında, çelik sektörünün yurtiçi ve yurtdışındaki mevcut durumu hakkında bilgilerin oluşturulduğu, çelik sektörünün önümüzdeki 10 yıl içerisinde yurtiçi ve global piyasalarda ne gibi değişimler yaşayacağına dair öngörülerin ve 2023 yılı çelik sektörü ihracat hedeflerine hangi strateji ve eylem planları ile ulaşılacağının belirlendiği "2023 Çelik İhracatı Yol Haritası” isimli danışmanlık hizmeti sonlandırılmıştır. 2014 yılı Mart ayında Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir toplantıda final sunumu gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan danışmanlık faaliyeti sonucunda bir rapor çıktısı elde edilmiş olup bahse konu rapor çıktısı başta proje firmaları olmak üzere T.C Ekonomi Bakanlığı ve sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır.

T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından başarılı uygulama örneği olarak gösterilen projemiz kapsamında  Bakanlıkça 16 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2.Uluslararası Rekabetçilik Ve İşbirliği Konferansı' na konuşmacı kuruluş olarak katılım sağlanmış ve Bakanlık yetkililerinin, çeşitli mesleki kurum kuruluş ve dernek temsilcilerinin, İhracatçı Birlikleri başkanlarının ve basın mensuplarının bulunduğu konferansta proje faaliyetlerimiz ÇİB Halkla İlişkiler Şefi Selmin Balata AKGÜL tarafından anlatılmıştır.

2014 yılında tamamlanan ilk Ur-Ge projemizin ardından vakit kaybetmeden yine 3 yıl sürecek 2. Ur-ge projemiz tasarlanmış ve haziran ayında Ekonomi Bakanlığına başvurumuz yapılmıştır. Bakanlığımız yeni projemizi olumlu değerlendirmiş ve 07 Kasım 2014 tarihinde "Çelik İhracatının Geliştirilmesi” isimli projemiz 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında başlamıştır. Projeye Birliğimiz üyesi 62 firma katılmaktadır. Proje kapsamında 24 Aralık 2014 tarihinde ortak bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş proje firmalarımıza çeşitli sunumlar yaparak proje detayları aktarılmıştır.

UR-GE projesinin ilk faaliyeti olan ihtiyaç analizi faaliyetine ayında başlanmış, faaliyetin ilk aşamasında Firma ve Çalışan Yetkinliği Değerlendirmesi yapılarak proje katılımcısı firmaların ve çalışanlarının yetkinlikleri, finansal kapasitesi, mevcut pazarlardaki ihracat faaliyetleri incelenerek olgunluk seviyeleri belirlenecek olgunluk seviyesi doğrultusunda güçlü ve zayıf yönleri analiz edilecek bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık gereksinimleri ortaya konacaktır. Faaliyetin ikinci aşaması olan Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi'nde ise yetkinlik, finansal kapasite ve ihracat faaliyetleri detaylı bir şekilde analiz edilmiş olan bu firmaların ihracat hacimlerinin arttırılması amacı ile potansiyel ihracat pazarları belirlenerek bu pazarlara yönelik ticari pazarlama faaliyetleri ve alım heyetlerine yönelik bir takvim oluşturulacaktır. İhtiyaç analizi faaliyeti bitimi ve raporlamalarının ardından proje yol haritası doğrultusunda projenin diğer faaliyetlerine (Ticaret heyetleri, alım heyetleri, yurtdışı tanıtım faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri) 2015 yılı ikinci yarısında başlanacaktır.