EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Birliğimiz “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (UR-GE)” kapsamında çelik sektörünün ihracatının artırılması için yoğun çalışmalara devam etmektedir.

Bu kapsamda, 40 üye firmanın katılımıyla “Bağlantı Elemanları Yurtdışı Pazarlama Takımı (Turkish Fastener Cluster)” isimli URGE projesi Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) proje ortaklığında yürütülmektedir. Diğer bir UR-GE projesi olan “Çelik İhracatının Geliştirilmesi” projesi ise 46 üye firmanın katılımıyla Çelik Dış Ticaret Derneği proje ortaklığında yürütülmektedir.

2020 yılında “Çelik İhracatının Geliştirilmesi” projesinin ilk faaliyeti olan ihtiyaç analizi faaliyetine başlanmış, faaliyetin ilk aşamasında firma ve çalışan yetkinliği değerlendirmesi yapılarak proje katılımcısı firmaların ve çalışanlarının yetkinlikleri, finansal kapasiteleri, mevcut pazarlardaki ihracat faaliyetleri incelenmiştir. İhtiyaç analizi doğrultusunda güçlü ve zayıf yönler analiz edilerek eğitim ve danışmanlık gereksinimleri ortaya konulmuştur. Faaliyetin ikinci aşamasında Hedef Pazar Analizi'nde yetkinlik, finansal kapasite ve ihracat faaliyetleri detaylı bir şekilde analiz edilmiş olan proje katılımcısı firmaların ihtiyaç hacimlerinin arttırılması amacıyla potansiyel pazarlar belirlenerek bu pazarlara yönelik ticari pazarlama faaliyetleri ve alım heyetlerine yönelik bir takvim oluşturulmuştur.

2020 yılında “Bağlantı Elemanları Yurtdışı Pazarlama Takımı (Turkish Fastener Cluster)” projesi kapsamında katılımcı firmaların pazar payını arttırmak amacıyla hedef ülkelerdeki alıcılar ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler inşa edilmesi için sektörel ticaret heyeti düzenlenmiştir. Bu kapsamda Çelik İhracatçıları Birliği organizasyonunda, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'ya 23- 29 Şubat 2020 tarihinde 11 firmadan toplam 14 katılımcının iştiraki ile toplamda 18 kişiden oluşan bir heyet düzenlenmiştir.