EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTATİSTİKLER

TÜRKİYE İHRACATI

SEKTÖRLER - 2023

 • Otomotiv

  35.0Milyar USD

  İhracat Değeri

  %15.8Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Kimya

  30.6Milyar USD

  İhracat Değeri

  %13.8Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Hazır Giyim

  19.3Milyar USD

  İhracat Değeri

  %8.7Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Elektronik

  16.2Milyar USD

  İhracat Değeri

  %7.3Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Statistics

  Çelik

  14.9Milyar USD

  İhracat Değeri

  %6.7Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • 221.7Milyar USD

  2023 Yılı Toplam İhracatı

TÜRK ÇELİK SANAYİSİ

Bugün Türkiye’de 27 elektrik ark ocaklı(EAO), 11 indüksiyon ocaklı ve 3 bazik oksijen fırınlı çelik fabrikası bulunmaktadır.

2023 yılında dünya çapında çelik üretimi, 2022 yılına kıyasla %0,03 gibi hafif bir azalışla 1,8 milyar tona düşmüştür. Türkiye çelik üretimi ise 2023’de %4 oranında azalarak 33,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

1996’da AB ve Türkiye arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu(AKÇT) anlaşması uyarınca çelik ticaretindeki gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmıştır.Anlaşma, demir ve çelik ürünlerimizin AB üyesi ülkelere gümrük vergisi olmadan ticaret yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, AKÇT anlaşması hükümleri uyarınca devlet, çelik endüstrisine destek verememektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm çelik şirketleri özel sektöre ait olup, ülke sanayisinin küresel pazardaki konumunu uzun vadede pekiştirmek amacıyla teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip etmektedir. Ülkemizin en gelişmiş sektörlerinden biri olan çelik sanayisi, bugün Türkiye ekonomisine katkı sağlayan en büyük beşinci sektör konumundadır.

BÜYÜYEN BİR SANAYİ

1980 yılından itibaren yürürlüğe giren ithal ikamesi sistemi sayesinde Türkiye, özellikle İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi komşu ülkelere gerçekleştirdiği çelik ihracatını artırmıştır. Sonraki 20 yılda da Türkiye’nin üretim ve ihracatında büyük bir artış yaşanmıştır.

Türkiye 2001 yılında dünyanın en büyük 10’uncu çelik üreticisi iken, 2019 yılına gelindiğinde dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 2’inci büyük üreticisi olmuştur. Türkiye, 2001 ile 2011 yılları arasında, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü çelik üreticisi olmuştur. Türkiye’nin çelik üretimi 2001 yılından bu yana kayda değer bir artış göstermiş, 15 milyon ton seviyesinden 2021 yılında 40,4 milyon tona çıkmış ve Dünyanın en büyük 7. ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olmuştur. 2023 yılında artan küresel enflasyon nedeniyle düşen çelik talebinin etkisi ile Türkiye’nin toplam çelik üretimi 35,1 milyon tona gerilemiştir. 2023 yılında artan küresel enflasyon ve girdi maliyetleri ile haksız ticaret önlemleri nedeniyle Türk çelik ihracatı keskin düşüş göstermiş ve dünyanın en büyük 9.çelik ihracatçısı konumuna gerilemiştir. Diğer taraftan Türkiye’nin sıvı çelik üretimi güçlü yerel talep sayesinde hafif gerileyerek 33,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve dünyanın en büyük 8.üreticisi konumunu korumuştur.

TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ

GENEL DURUM

1000 Mil Ton 2022 2023 DEĞ
Üretim 35.134 33.714 %-4
Tüketim 32.522 38.084 %17,1
İhracat 19.581 14.522 %-25,8
İthalat 18.044 20.298 %12.5

DÜNYADA TÜRK ÇELİĞİ

Rekabetçi fiyatlar ve etkili pazarlama stratejileri sayesinde Türk çelik üreticileri Dünya’nın dört bir yanına ihracat gerçekleştirmektedirler. Türkiye’nin 2023 yılında ana ihracat pazarı miktarda toplam %31 pay alan ve 4,5 milyon ton ihracat ile Avrupa Birliği ülkeleri oluşturmuştur. Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ise Türkiye’nin ihracatında en büyük ikinci Pazar olarak öne çıkmıştır. 2023 yılında bölgeye toplam ihracatımızın %22,8’i gerçekleştirilmiş olup miktarda 3.3 milyon ton olarak ölçülmüştür. Diğer Avrupa ülkelerine yapılan çelik ihracatı 2023 yılında yaklaşık 2 milyon ton ve %14 pazar payı ile en büyük üçüncü pazar konumunu korumuştur. Türkiye’nin toplam çelik ihracatında Kuzey Afrika bölgesi 1,6 milyon tonla %10,9, Latin Amerika bölgesi ise 1 milyon tonla %7 pay almıştır.

TÜRK ÇELİĞİ

DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRİYOR