EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTATİSTİKLER

TÜRKİYE İHRACATI

SEKTÖRLER - 2021

 • Otomotiv

  29,3Milyar USD

  İhracat Değeri

  %13,0Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Kimya

  25,3Milyar USD

  İhracat Değeri

  %11,2Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Statistics

  Çelik

  22,4Milyar USD

  İhracat Değeri

  %9,9Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Hazır Giyim

  20,3Milyar USD

  İhracat Değeri

  %9,0Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Elektronik

  14,2Milyar USD

  İhracat Değeri

  %6,3Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • 225,4Milyar USD

  2021 Yılı Toplam İhracatı

TÜRK ÇELİK SANAYİSİ

Bugün Türkiye’de 26 elektrik ark ocaklı(EAO), 11 indüksiyon ocaklı ve 3 bazik oksijen fırınlı çelik fabrikası bulunmaktadır.

2021 yılında dünya çapında çelik üretimi, 2020 yılına kıyasla %3,7 artışla 1,95 milyar tona yükselmiştir. Türkiye çelik üretimi ise 2021'de %12,7 oranında artarak 40,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

1996’da AB ve Türkiye arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu(AKÇT) anlaşması uyarınca çelik ticaretindeki gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmıştır.Anlaşma, demir ve çelik ürünlerimizin AB üyesi ülkelere gümrük vergisi olmadan ticaret yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, AKÇT anlaşması hükümleri uyarınca devlet, çelik endüstrisine destek verememektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm çelik şirketleri özel sektöre ait olup, ülke sanayisinin küresel pazardaki konumunu uzun vadede pekiştirmek amacıyla teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip etmektedir. Ülkemizin en gelişmiş sektörlerinden biri olan çelik sanayisi, bugün Türkiye ekonomisine katkı sağlayan en büyük dördüncü sektör konumundadır.

BÜYÜYEN BİR SANAYİ

1980 yılından itibaren yürürlüğe giren ithal ikamesi sistemi sayesinde Türkiye, özellikle İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi komşu ülkelere gerçekleştirdiği çelik ihracatını artırmıştır. Sonraki 20 yılda da Türkiye’nin üretim ve ihracatında büyük bir artış yaşanmıştır.

Türkiye 2001 yılında dünyanın en büyük 10’uncu çelik üreticisi iken, 2019 yılına gelindiğinde dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 2’inci büyük üreticisi olmuştur. Türkiye, 2001 ile 2011 yılları arasında, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü çelik üreticisi olmuştur. Türkiye’nin çelik üretimi 2001 yılından bu yana kayda değer bir artış göstermiş, 15 milyon ton seviyesinden 2021 yılında 40,4 milyon tona çıkmıştır. 2021 yılında Türkiye,önceki yıl olduğu gibi Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ve dünyanın 7. büyük üreticisi konumunda yer almıştır.Çelik endüstrisindeki büyüme, güçlü yerel tüketim sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de çelik tüketimi 2021 yılında %13,2 artarak 33,4 milyon ton seviyesine yükselmiştir ve orta ve uzun vadede bu artışın sürmesi beklenmektedir. Ülkede güçlü talebin ve çelik kullanan sanayilerdeki dinamizmin yanı sıra, Türkiye’nin konumu da ihracatı ve üretimi destekleyen faktörler arasındadır.

TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ

GENEL DURUM

1000 Mil Ton 2020 2021 DEĞ
Üretim 35.810 40.360 %12.7
Tüketim 29.482 33.377 %13.2
İhracat 20.316 23.934 %17.8
İthalat 14.800 17.813 %20.4

DÜNYADA TÜRK ÇELİĞİ

Rekabetçi fiyatlar ve etkili pazarlama stratejileri sayesinde Türk çelik üreticileri Dünya'nın dört bir yanına ihracat gerçekleştirmektedirler. Türkiye'nin 2021 yılında ana ihracat pazarı miktarda 7,4 milyon ton ile ülkemizin toplam çelik ihracatının %31'ine karşılık gelen Avrupa Birliği'dir. Türk çeliği için bir diğer önemli pazar olan Ortadoğu bölgesine yapılan ihracat 2021 yılında %10,9 düşüşle 4,3 milyon tona gerilemiştir. 2021 yılında Türkiye çelik ihracatında tonaj bazında en dikkat çekici artış %103 oranıyla Latin Amerika bölgesine olurken, söz konusu dönemde bu bölge 3,1 milyon ton ile en çok ihracat gerçekleştirilen 3. Bölge olmuştur. İlaveten, Kuzey Amerika'ya olan çelik ihracatında toparlanma yaşanmış ve 1,9 milyon ton ihracat seviyesine ulaşılmıştır. Diğer yandan 2021 yılında Kuzey Afrika’ya olan ihracat %12,3 düşüşle 1,8 milyon tona gerilemiştir.

TÜRK ÇELİĞİ

DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRİYOR