EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTATİSTİKLER

TÜRKİYE İHRACATI

SEKTÖRLER - 2020

 • Otomotiv

  25,5Milyar USD

  İhracat Değeri

  %15.1Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Kimya

  18,3Milyar USD

  İhracat Değeri

  %10,8Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Hazır Giyim

  17,1Milyar USD

  İhracat Değeri

  %10,1Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Statistics

  Çelik

  12,6Milyar USD

  İhracat Değeri

  %7,4Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Elektronik

  11,1Milyar USD

  İhracat Değeri

  %6,5Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • 170,0Milyar USD

  2020 Yılı Toplam İhracatı

TÜRK ÇELİK SANAYİSİ

Bugün Türkiye’de 26 elektrik ark ocaklı(EAO), 8 indüksiyon ocaklı ve 3 bazik oksijen fırınlı çelik fabrikası bulunmaktadır.

2020 yılında dünya çapında çelik üretimi, 2019 yılına kıyasla %0,9 düşüşle 1,86 milyar tona gerilemiştir. Türkiye çelik üretimi ise 2020'de %6,1 oranında artarak 35,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

1996’da AB ve Türkiye arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu(AKÇT) anlaşması uyarınca çelik ticaretindeki gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmıştır.Anlaşma, demir ve çelik ürünlerimizin AB üyesi ülkelere gümrük vergisi olmadan ticaret yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, AKÇT anlaşması hükümleri uyarınca devlet, çelik endüstrisine destek verememektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm çelik şirketleri özel sektöre ait olup, ülke sanayisinin küresel pazardaki konumunu uzun vadede pekiştirmek amacıyla teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip etmektedir. Ülkemizin en gelişmiş sektörlerinden biri olan çelik sanayisi, bugün Türkiye ekonomisine katkı sağlayan en büyük dördüncü sektör konumundadır.

BÜYÜYEN BİR SANAYİ

1980 yılından itibaren yürürlüğe giren ithal ikamesi sistemi sayesinde Türkiye, özellikle İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi komşu ülkelere gerçekleştirdiği çelik ihracatını artırmıştır. Sonraki 20 yılda da Türkiye’nin üretim ve ihracatında büyük bir artış yaşanmıştır.

Türkiye 2001 yılında dünyanın en büyük 10’uncu çelik üreticisi iken, 2019 yılına gelindiğinde dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 2’inci büyük üreticisi olmuştur. Türkiye, 2001 ile 2011 yılları arasında, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü çelik üreticisi olmuştur. Türkiye’nin çelik üretimi 2001 yılından bu yana kayda değer bir artış göstermiş, 15 milyon ton seviyesinden 2020 yılında 35,8 milyon tona çıkmıştır. 2020 yılında Türkiye, Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ve dünyanın 7. büyük üreticisi konumuna yükselmiştir. Çelik endüstrisindeki büyüme, güçlü yerel tüketim sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de çelik tüketimi 2020 yılında %13,2 artarak 29,5 milyon ton seviyesine yükselmiştir ve orta ve uzun vadede bu artışın sürmesi beklenmektedir. Ülkede güçlü talebin ve çelik kullanan sanayilerdeki dinamizmin yanı sıra, Türkiye’nin konumu da ihracatı ve üretimi destekleyen faktörler arasındadır.

TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ

GENEL DURUM

1000 Mil Ton 2019 2020 DEĞ
Üretim 33.743 35.763 %6
Tüketim 26.049 29.480 %13.2
İhracat 21.157 20.344 %-3,8
İthalat 14.312 14.800 %3.4

DÜNYADA TÜRK ÇELİĞİ

Rekabetçi fiyatlar ve etkili pazarlama stratejileri sayesinde Türk çelik üreticileri Dünya'nın dört bir yanına ihracat gerçekleştirmektedirler. Türkiye'nin 2020 yılında ana ihracat pazarı miktarda %18,7 düşüşe rağmen 5,8 milyon ile ülkemizin toplam çelik ihracatının %29'una karşılık gelen Avrupa Birliği'dir. Türk çeliği için bir diğer önemli ihracat pazarı olan Ortadoğu bölgesine yapılan ihracat 2020 yılında %0,2 artışla 4,8 milyon tona yükselmiştir. Diğer yandan, Türkiye'nin Kuzey Amerika'ya olan çelik ihracatı 2020 yılında %53,2 artarken, Kuzey Afrika ve Latin Amerika bölgelerine olan ihracatı sırasıyla %11,8 ve %3,1 düşüş kaydetmiştir.

TÜRK ÇELİĞİ

DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRİYOR