EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Çelik İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz,

         Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan Çelik İhracatçıları Birliği'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları, aşağıda belirtilen tarihlerde aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır.

         Bilgileri ve katılımlarını rica ederiz.

 

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

SON BAŞVURU VE BORÇ ÖDEME

 TARİH VE SAATLERİ

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi – Sanat Galerisi

01.04.2024 / 15:00

Dış Ticaret Kompleksi –

Sanat Galerisi

02.04.2024 / 15:00

Evrak Tesliminin Son Günü

27.03.2023 / Çarşamba/ (Saat 17.30)

Borç Ödeme Son Günü

29.03.2024 / Cuma/ (Saat 23.59)

GÜNDEM

a. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

c. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

e. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

f. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,

g. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

h. Dilekler.

 

Ekler:

1: Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)

2: Katılım Bildirim Yazısı (1 sayfa)  

 

GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT :

  1. Çelik İhracatçıları Birliği'ne 31.12.2022 tarihine kadar üye olan, üyelik vecibelerini yerine getiren ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını 29.03.2024 tarihi saat 23.59'a kadar ödeyenler Genel Kurula katılabilirler.
  1. Son iki takvim yılı içinde (2022 ve 2023) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının toplamının milyonda biri oranında fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler genel kurula katılabilirler. Çelik İhracatçıları Birliği için 2022 ve 2023 yılı ihracat rakamları toplamının milyonda biri olarak belirtilen tutar 35.889,16 USD olup Genel Kurul toplantısına katılabilmek için bahse konu yıllarda toplamda bu tutar ve üzerinde ihracat gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
  1. Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin temsilci görevlendirme yazısını ve gerçek kişi üyelerin birlik genel kuruluna iştirak edebilmesi için katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri halinde genel kurula katılabileceklerdir.
  1. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten katılım mümkün değildir. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI” ile gerçek kişilere ait “KATILIM BİLDİRİM YAZISI”nı firma kaşesi ve ıslak imzalı olarak son başvuru tarihi olan 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar İMMİB Genel Sekreterliğine telim etmeleri gerekmektedir. E-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  1. Belirtilen son başvuru günü ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, başvuru belgesinin aslı posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN :                              

Tel:   0212  454 01 40 / 0212 454 09 31

ADRES  : Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K. 34197 Bahçelievler / İstanbul