EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

FAALİYETLERİMİZ

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türk çelik sektörünü dünya pazarlarında tanıtma ve pazar payını arttırma hedefi kapsamında yurt içinde ve yurtdışında oldukça geniş bir yelpazede faaliyetler yürütmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

01

Pazar Araştırma Faaliyetleri

02

Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Düzenlemek

03

Ulusal ve Uluslararası Tanıtım Faaliyetleri

04

İhracatı Arttırıcı Faaliyetlerde Bulunmak

05

Türk Çelik Sektörüne Danışmanlık Yapmak

06

Uluslararası Ticaret Davalarında Sektörü Savunmak ve Desteklemek