EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTATİSTİKLER

TÜRKİYE İHRACATI

SEKTÖRLER - 2017

 • Otomotiv

  28.5Milyar USD

  İhracat Değeri

  %19.5Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Tekstil

  17.0Milyar USD

  İhracat Değeri

  %10.9Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Kimya

  16.0Milyar USD

  İhracat Değeri

  %10.2Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Statistics

  Çelik

  11.5Milyar USD

  İhracat Değeri

  %7.3Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Elektronik

  10.5Milyar USD

  İhracat Değeri

  %6.7Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • 157.0Milyar USD

  2017 Yılı Toplam İhracatı

TÜRK ÇELİK SANAYİSİ

Bugün Türkiye’de 24 elektrik ark ocaklı (EAO), 5 indüksiyon ocaklı ve 3 bazik oksijen fırınlı çelik fabrikası bulunmaktadır.

2017 yılında dünya çapında çelik üretimi, 2016 yılına kıyasla %5,3 artışla 1 milyar 691 milyon tona yükselmiştir. Türkiye çelik üretimi ise 2017’da %13,1 oranında artarak 37,5 milyar tona ulaşmıştır.

1996'da AB ve Türkiye arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) anlaşması uyarınca çelik ticaretindeki gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmıştır. Anlaşma, demir ve çelik ürünlerimizin AB üyesi ülkelere gümrük vergisi olmadan ticaret yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, AKÇT anlaşması hükümleri uyarınca devlet, çelik endüstrisine teşvik verememektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm çelik şirketleri özel sektöre ait olup, Türk çelik üreticileri, endüstrinin küresel pazardaki konumunu uzun vadede pekiştirmek amacıyla teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip etmektedir. Türkiye’deki en gelişmiş sektörlerden biri olan çelik sanayisi, bugün Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı yapan dördüncü sektör konumundadır.

TÜRKİYE ÇELİK İHRACATI

BÖLGELER - 2017

BÜYÜYEN BİR SANAYİ

1980 yılından itibaren yürürlüğe giren ithal ikamesi sistemi sayesinde Türkiye, özellikle İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi komşu ülkelere gerçekleştirdiği çelik ihracatını artırmış. Sonraki 20 yılda da Türkiye'nin üretim ve ihracatında büyük artış yaşanmıştır.

Türkiye 2001 yılında dünyanın en büyük 10’uncu çelik üreticisi iken, 2017 yılına gelindiğinde dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 2’inci büyük üreticisi olmuştur. Türkiye, 2001 ile 2011 yılları arasında, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü çelik üreticisi olmuştur. Türkiye’nin çelik üretimi 2001 yılından bu yana kayda değer bir artış göstermiş, 15 milyon ton seviyesinden 2017 yılında 37,5 milyon tona çıkmıştır.

Çelik endüstrisindeki büyüme, güçlü yerel tüketim sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de kişi başı ham çelik tüketimi 2017 yılında 464 kilograma yükselmiştir ve orta ve uzun vadede bu artışın sürmesi beklenmektedir. Ülkede güçlü talebin ve çelik kullanan sanayilerdeki dinamizmin yanı sıra, Türkiye’nin konumu da ihracatı ve üretimi destekleyen faktörler arasındadır.

TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ

GENEL DURUM

1000 Mil Ton 2016 2017 DEĞ
Üretim 33,163 37,524 %13,1
Tüketim 34,091 36,055 %5,8
İhracat 16,509 17,761 %7,6
İthalat 17,251 15,303 %-11,3

DÜNYADA TÜRK ÇELİĞİ

Rekabetçi fiyatlar ve etkili pazarlama stratejileri sayesinde Türk çelik üreticileri dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştirmektedirler. Türkiye’nin 2017 yılında ana ihracat pazarı ise, %54,7 artışla 5,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşen ve ülkemizin toplam çelik ihracatının %32’sine karşılık gelen Avrupa Birliği’dir.

Türk çeliği için bir diğer önemli ihracat pazarı olan Ortadoğu bölgesine yapılan ihracat 2017 yılında %23,8 oranında azalışla 4,1 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’nin Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika bölgelerine ihracatı sırasıyla %10,2 ve %34,2 oranlarında azalırken, 2017 yılında Uzak Doğu ve Latin Amerika bölgelerine çelik ihracatında sırasıyla %507 ve %35,3 gibi ciddi artışlar yaşanmıştır.

TÜRK ÇELİĞİ

DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRİYOR