EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTATİSTİKLER

TÜRKİYE İHRACATI

SEKTÖRLER - 2018

 • Otomotiv

  31,6Milyar USD

  İhracat Değeri

  %18,8Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Tekstil

  17,6Milyar USD

  İhracat Değeri

  %10,5Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Kimya

  17,4Milyar USD

  İhracat Değeri

  %10,3Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Statistics

  Çelik

  15,6Milyar USD

  İhracat Değeri

  %9,3Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Elektronik

  11,3Milyar USD

  İhracat Değeri

  %6,7Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • 168,0Milyar USD

  2018 Yılı Toplam İhracatı

TÜRK ÇELİK SANAYİSİ

Bugün Türkiye’de 24 elektrik ark ocaklı(EAO), 5 indüksiyon ocaklı ve 3 bazik oksijen fırınlı çelik fabrikası bulunmaktadır.

2018 yılında dünya çapında çelik üretimi, 2017 yıılna kıyasla % 4,6 artışla 1,8 milyar tona yükselmiştir.Türkiye çelik üretimi ise 2018’de % 0,6 oranında azalarak 37,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

1996’da AB ve Türkiye arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu(AKÇT) anlaşması uyarınca çelik ticaretindeki gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmıştır.Anlaşma, demir ve çelik ürünlerimizin AB üyesi ülkelere gümrük vergisi olmadan ticaret yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, AKÇT anlaşması hükümleri uyarınca devlet, çelik endüstrisine destek verememektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm çelik şirketleri özel sektöre ait olup, ülke sanayisinin küresel pazardaki konumunu uzun vadede pekiştirmek amacıyla teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip etmektedir. Ülkemizin en gelişmiş sektörlerinden biri olan çelik sanayisi, bugün Türkiye ekonomisine katkı sağlayan en büyük dördüncü sektör konumundadır.

TÜRKİYE ÇELİK İHRACATI

BÖLGELER - 2018

BÜYÜYEN BİR SANAYİ

1980 yılından itibaren yürürlüğe giren ithal ikamesi sistemi sayesinde Türkiye, özellikle İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi komşu ülkelere gerçekleştirdiği çelik ihracatını artırmıştır. Sonraki 20 yılda da Türkiye’nin üretim ve ihracatında büyük bir artış yaşanmıştır.

Türkiye 2001 yılında dünyanın en büyük 10’uncu çelik üreticisi iken, 2018 yılına gelindiğinde dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 2’inci büyük üreticisi olmuştur. Türkiye, 2001 ile 2011 yılları arasında, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü çelik üreticisi olmuştur. Türkiye’nin çelik üretimi 2001 yılından bu yana kayda değer bir artış göstermiş, 15 milyon ton seviyesinden 2018 yılında 37,3 milyon tona çıkmıştır. Çelik endüstrisindeki büyüme, güçlü yerel tüketim sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de kişi başı ham çelik tüketimi 2018 yılında 455 kilograma yükselmiştir ve orta ve uzun vadede bu artışın sürmesi beklenmektedir. Ülkede güçlü talebin ve çelik kullanan sanayilerdeki dinamizmin yanı sıra, Türkiye’nin konumu da ihracatı ve üretimi destekleyen faktörler arasındadır.

TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ

GENEL DURUM

1000 Mil Ton 2017 2018 DEĞ
Üretim 37.524 37.312 -0.6%
Tüketim 35,926 30,584 %-14,9
İhracat 17,725 21,350 %20,5
İthalat 17,689 15,900 %-10,1

DÜNYADA TÜRK ÇELİĞİ

Rekabetçi fiyatlar ve etkili pazarlama stratejileri sayesinde Türk çelik üreticileri dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştirmektedirler. Türkiye’nin 2018 yılında ana ihracat pazarı ise, miktarda %54,4 artışla 8,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşen ve ülkemizin toplam çelik ihracatının %40’ına karşılık gelen Avrupa Birliği’dir. Türk çeliği için bir diğer önemli ihracat pazarı olan Ortadoğu bölgesine yapılan ihracat 2018 yılında %6,4 oranında azalışla 3,8 milyon tona gerilemiştir. Türkiye'nin Kuzey Amerika'ya olan çelik ihracatı 2018 yılında %15,2 azalırken, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine olan ihracatı sırasıyla %34,5 ve %5,1 artış kaydetmiştir.

TÜRK ÇELİĞİ

DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRİYOR