EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTATİSTİKLER

TÜRKİYE İHRACATI

SEKTÖRLER - 2016

 • Otomotiv

  23.9Milyar USD

  İhracat Değeri

  %18.1Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Tekstil

  17.0Milyar USD

  İhracat Değeri

  %12.9Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Kimya

  13.9Milyar USD

  İhracat Değeri

  %10.6Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Elektronik

  10.0Milyar USD

  İhracat Değeri

  %7.6Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • Statistics

  Çelik

  9.1Milyar USD

  İhracat Değeri

  %6.9Pay Sahibi

  Toplam İhracat

 • 142.1Milyar USD

  2016 Yılı Toplam İhracat

TÜRK ÇELİK SANAYİSİ

Bugün Türkiye’de 24 elektrik ark ocaklı (EAO), 5 endüksiyon ocaklı ve 3 bazik oksijen fırınlı çelik fabrikası bulunmaktadır.

2016 yılında dünya çapında çelik üretimi, 2015 yılına kıyasla %0,8 artışla 1 milyar 629 milyon tona yükselmiştir. Türkiye çelik üretimi ise 2016’da %5,2 oranında artarak 31,163 milyon tona ulaşmıştır.

1996 AB ve Türkiye arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) anlaşması uyarınca iki taraflı çelik ticaretinde gümrük vergileri kaldırılmıştır. Anlaşma, Türkiye’nin demir ve çelik ürünlerini AB üyesi ülkelere gümrük vergisi olmadan satmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, AKÇT anlaşması hükümleri uyarınca Türkiye’de çelik endüstrisinde devlet teşviki de uygulanmamaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm çelik şirketleri özel sektöre ait olup, Türk çelik üreticileri, endüstrinin küresel pazardaki konumunu uzun vadede pekiştirmek amacıyla teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip etmektedir. Türkiye’deki en gelişmiş sektörlerden biri olan çelik sanayisi, bugün Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı yapan beşinci sektör konumundadır.

TÜRKİYE ÇELİK İHRACATI

BÖLGELER - 2016

BÜYÜYEN BİR SANAYİ

1980 yılından itibaren yürürlüğe giren ithal ikamesi sistemi sayesinde Türkiye, özellikle İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi komşu ülkelere gerçekleştirdiği çelik ihracatını artırmıştır.Sonraki 20 yılda Türkiye’nin üretim ve ihracatında bir patlama yaşanmıştır.

2001 yılında dünyanın en büyük 10’uncu çelik üreticisi olan Türkiye, 2016 yılına gelindiğinde dünyada 8’inci, Avrupa’da ise 2’inci sıraya yükselmiştir.Türkiye, 2001 ile 2011 yılları arasında, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü çelik üreticisi olmuştur. Türkiye’nin çelik üretimi 2001 yılından bu yana kayda değer bir artış göstermiş, 2001 yılındaki 15 milyon ton seviyesinden 2016 yılına 33 milyon tona çıkmıştır.Çelik endüstrisindeki büyüme, ülkede çelik tüketiminde yaşanan güçlü artıştan kaynaklanmıştır.Türkiye’de kişi başı ham çelik kullanımı 2016 yılında 454 kilograma yükselmiştir ve orta ve uzun vadede bu artışın sürmesi beklenmektedir.Ülkede güçlü talebin ve çelik kullanan sanayilerdeki dinamizmin yanı sıra, Türkiye’nin konumu da ihraç ve üretimi destekleyen faktörler arasındadır.

TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ

GENEL DURUM

1000 Mil Ton 2015 2016 DEĞ
Üretim 31,517 33,163 %5,2
Tüketim 34,381 34,077 %-0,9
İhracat 16,130 16,514 %2,4
İthalat 20,628 18,842 %-8,7

DÜNYADA TÜRK ÇELİĞİ

Rekabetçi fiyatlar ve etkili pazarlama stratejileri sayesinde Türk çelik üreticileri dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştirmektedirler. Türkiye’nin başlıca ihracat pazarı ise, 5,3 milyon tonla ülkenin toplam çelik ihracatının %32’sine karşılık gelen Ortadoğu bölgesidir.

Türk çeliği için bir diğer önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat 2016 yılında %29,3 oranında artarak 3,6 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’nin Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika bölgelerine ihracatı sırasıyla %0,8 ve %2,3 oranlarında artarken, 2016 yılında Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerine çelik ihracatında %23,4 ve %23,1 gibi ciddi düşüşler yaşanmıştır.

TÜRK ÇELİĞİ

DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRİYOR