EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

PAZAR ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

Çelik İhracatçıları Birliği bünyesindeki pazar araştırma faaliyetleri yürüten AR-GE birimi tarafından çelik verileri içeren farklı alanlarda çeşitli raporlar oluşturulmaktadır. Bunlara örnek olarak; ülkelerin çelik raporları, belirli çelik ürünlerini ele alan raporlar ve çelikle ilgili çeşitli özel konulara odaklanan raporlardır. Bu raporlar dönemsel olarak veya ihtiyaca göre güncellenmektedir.

ÜYE FİRMALARIMIZA ÖZEL RAPORLAR 

Üye firmalarımızın taleplerine istinaden firmaların ihtiyaçlarına göre kendilerine özel olarak raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlarda firmaların ürünlerine özel odaklanılarak o ürünlerin dünyadaki pazarlarına ilişkin araştırma raporlarıdır. Söz konusu raporlarda, firmanın hangi pazarlarda daha rekabetçi olabileceği, firmanın müşterisi olabilecek potansiyel ithalatçı firmalar, hedef pazarlardaki vergi oranları gibi birçok farklı alandaki konu detaylı incelenmektedir.

TİCARET ÖNLEMLERİ İÇİN RAPORLAR

İhracat pazarlarımızda Türk çeliğine karşı açılan soruşturmalarda, soruşturma açan ülkelerin çelik ile ilgili istatistiki verileri hazırlanmaktadır. Ülkemizden ihracatı yapan firmaların ve çelik ürünlerinin detaylı değerlendirmesi yine bu raporlarda yer almaktadır.

HEDEF ÜLKE RAPORLARI

URGE kapsamında ticaret ve alım heyeti yapılacak olan ülkelerin genel ekonomik verilerini içeren ve çelik ile ilişkili üretim, tüketim, ihracat ve ithalat verilerinin yer aldığı detaylı raporlar hazırlanmaktadır.

DÜNYA VE TÜRKİYE ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU

Her ayın ilk haftasında güncellenen, Dünya ve Türkiye Çelik Sektörü Raporu, farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmakta ve detaylı güncel çelik istatistik verilerini içermektedir.