EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Türk Çelik Sektörü 2021 Yılında İhracatta Rekora İmza Attı

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan “Pandeminin gündemde kalmaya devam ettiği 2021 yılında da sektörümüz tecrübesi ve gelişmelere hızlı adapte olabilme yeteneği ile hem üretimini hem de ihracatını artırmayı sürdürdü. Önceliği Türk imalat sanayinin çelik ihtiyacını karşılamak olan sektörümüz sene boyunca geleneksel pazarlarına ihracatını sürdürürken, dünyanın en büyük çelik oyuncusu Çin'in ihracatta kendini geri plana alarak, ülke içerisindeki talebi karşılama yoluna gitmesini fırsata çevirdi ve Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında tekrar aktif rol alırken, Latin Amerika'da da önemli bir güç elde etti” dedi.

Böylelikle Türk çelik sektörümüzün geçtiğimiz yılı ihracatta rekora imza atarak kapattığını gördük. 2021'de Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçtiğimiz seneye göre yüzde 17,8 artışla 23,9 milyon ton ve değer bazındaki ihracatı ise yüzde 77,4 artışla 22,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı zamanda çelik sektörümüz bu performansı ile ihracatını en fazla artıran sanayiler arasında birinci oldu. Türkiye'nin genel ihracatından ise yüzde 10 pay aldı. 

Trend haline gelen korumacılık önlemlerinin 2021 yılında da devam ettiğini ama yıl sonuna doğru ABD ile AB arasındaki çelik ithalatında gümrük tarifelerini anlaşma ile kaldırdığını aktaran Aslan, “Böylelikle dünya çelik ticaretindeki engellerin biraz daha gevşeyeceğini düşünsek de korumacılığın başka alanlara kayacağı yönünde de bir öngörümüz var. Türk çelik sektörü olarak geleceğe hazır olabilmek ve başarılarımızın sonraki yıllarda da sürdürülebilir olabilmesi için Türkiye olarak ciddi bir strateji belirleyip, gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sektörün yukarı yönlü ivmesini sürdürürken, çelik sanayinde yoğun olarak tüketilen enerji ve ham maddede dışarıya bağımlı olunmasının getirdiği olumsuzlukların da bilincinde olduklarını söyleyen Aslan, “Ham madde ve enerjideki fiyat artışlarının maliyetimize yansımaları çok ciddi boyutlara ulaşıyor” dedi

Ayrıca, global çelik sektörünün gündeminin en üst sıralarında yer alan üretiminde karbon salınımı konusunun bizim ülke sektörümüzün de en üst başlıkları arasında yer aldığını belirten Aslan “Üretici ülkeler, karbon salınımının azaltılmasına yönelik çeşitli girişimlerde bulunmaya başladı. Biz de Türk çelik sektörü olarak ülkemizin 2050 karbon salımı taahhüdü için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.” diye konuştu.

Türkiye'de çelik üretiminin büyük bir kısmının hurdaya dayalı olduğunun altını çizen Aslan, “Yaratılan ortalama emisyon diğer ülkelerin sektörüyle kıyaslandığında görece daha az kalıyor. Karbon salınımında her ne kadar dünya ortalamasının altındayız gibi görünse de aslında Avrupa Birliği gibi yenilenebilir enerji kullanımının yoğun olduğu ülke ve bölgelerle kıyasladığımızda dezavantajlarımız olduğunu düşünüyoruz. Türk çelik sektörünün temsilcileri olarak; bundan sonraki süreçte sanayide yenilenebilir enerji kullanım ağırlığını mutlaka artırmamız gerektiğinin bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomimize büyük katkılar sunan tüm ihracatçılarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.