EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

AB SKDM RAPOR BİLDİRİMİ 30 GÜN SÜRE UZATIMI

1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 tarihleri arasında öngörülen Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) geçiş dönemi içerisinde SDKM kapsamına giren ürün emisyonlarının raporlanması gerekmektedir. Raporlar, ilgili çeyrek dönem bitimini takip eden ay sonuna kadar sunulmaktadır.

29 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Avrupa Komisyonu duyurusuna göre teknik sıkıntılardan ötürü SKDM raporunu bildirememiş yükümlüler için rapor bildirim süresi 30 gün uzatılmıştır. Bu kapsamda 1 Şubat itibariyle, rapor bildirimlerinin yapıldığı Merkezi Elektronik Kayıt Sistemi'nde (Transitional Registry) 30 günlük ek süre tanınacaktır.

Teknik sıkıntılarla karşılaşmayan yükümlülerin, SKDM raporlarını zamanında beyan etmesi teşvik edilmektedir. SKDM geçiş dönemine ait usul ve esasları belirleyen Uygulama Tüzüğü (Implementing Regulation 2023/1773) uyarınca raporlama yükümlüleri 31 Temmuz 2024'e kadar bildirdikleri ilk üç SKDM raporlarında düzeltme yapabileceklerdir.

https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/technical-issues-related-cbam-transitional-registry-and-import-control-system-2-ics2-2024-01-29_en